Maarn Alendall - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen Maarn Planetenbaan Alendal.

Deze hofstede stond in Maarn aan de Planetenbaan tussen de Marshof en Venushof in. De hofstede stond in 1751 niet meer op de Tiendkaart, vervallen? In 1911 werd op precies dezelfde plek boerderij Breeschoten gebouwd.

De Ontginningskaart 1646 van Maarn werd gebruikt om de tot dan toe gemeenschappelijke woeste gronden van Maarn te verdelen en in eigendom uit te geven. Strook 5 in het Veen komt hierbij terecht bij Jhr David Godin, drost van Maartensdijk en eigenaar van Eijckelenburg en daar moet de hofstede Alendall gestaan hebben, wellicht al vr die tijd.

De eigenaar David Godin liet in 1659 een prachtige kaart van de hofstede Alendall vervaardigen waarop te zien is hoe bovenstaande strook 5 werd ontgonnen. Hieronder een fragment met de hofstede.

De zoon en erfgenaam Carel van David Godin liet in 1670 een kopie van bovenstaande kaart vervaardigen waarop naast de hofstede de hofstede Alendall ook de hofstede Birckensteijn is afgebeeld. Hieronder hofstede Alendall.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Veen staat op perceel 18a de geweesene hofsteede genaamt ALENDAL op naam van Vro. M: E: Godin Wed. Van Heer Tielens. Dit zou kunnen betekenen dat de hofstede niet bewoond was of misschien wel helemaal verdwenen.

De oorspronkelijk strook 5 is in het Maatboek van Maarn 1810 te vinden als perceel 112, 113 (heiveld) en 114 (bouwland) waarop geen hoeve is te zien. Wel duikt er op de Eng op perceel 5 bebouwing op die een voorganger van het latere boerderijtje Aarendal zou kunnen zijn en in het bezit is van dezelfde familie ...

Ook bij het kadaster van 1832 vinden we strook 5 terug, nu met iets meer bouwland, maar het grootste deel is nog steeds heide. Ook op deze kaart is echter gn hofstede te te vinden.

Dat is ook geval bij de TMK van 1847 waarbij de percelering niet veranderd lijkt, alleen snijdt nu de nieuwe spoorlijn de zuidelijke punt van de strook af.

Op de Gemeentekaart van 1867 is strook 5 nog steeds zichtbaar, er is echter ook hier gn bebouwing in te zien.

Hetzelfde geldt voor de Chromotopografische Kaarten van 1870/72 en 1903, maar op de uitgave van 1932 is boerderij Breeschoten te zien op precies dezelfde plek als het oude Alendall. Met enig voorbehoud zou deze als opvolger van Alendal beschouwd kunnen worden. De vergunning voor de bouw van deze boerderij werd afgegeven in 1911. Rond 1968 werd de boerderij door de familie Breeschoten verlaten en vr de uitvoering van bouwplan De Driesprong in 1971 werd de boerderij afgebroken.

Hieronder een oude foto van boerderij Breeschoten.

In 'De Marke Mandron/Manderen' pg 18-19 wordt het Veen beschreven met een foto van boerderij Breeschoten.

Lijst van Eigenaars

? - 1452 Jacob Swedersz van Gaasbeek
1452 - ? Lubbert de Wael
? - 1490 Erfgenamen van Lubbert de Wael
1490 - 1642 Vrouwenklooster te Utrecht
1642 - 1656 David Godin
1656 - 1703 Carel Godin
1703 - 1743 David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise Godin
1743 - 1754 Margaretha Elisabeth en Johanna Louise Godin
1755 - 1781 Joseph Elias van der Muelen
1781 - na 1811 Jan Carel en Jan Andr van der Muelen
na 1811 - 1842 Erfgenamen van Hendrik Aartsen van Maarn
1842 - 1873 Aart van de Meent
1873 - 1889 Antonia Lagerweij

Lijst van Pachters

in 1452 Steven Hendricksz
voor 1456 - na 1470 Gerrit Helmichsz
voor 1523 - na 1537 Wolphert Gijsbertsen
voor 1597 - 1598 Cornelis Thomasz
1599 - 1608 Jan Hendricksen van Ginkel
? Jacob Evertsz
? - ca 1670 Jan Jacobsen 'De Oude'
ca 1670 - 1675 Elis Jansz van Landaes
1676 - 1699 Peter Barten
1699 - 1740 Hendrik Petersz
1740 - 1773 Aart Hendricksz
1773 - 1779 Maria Claassen Dekker, wed Aart Hendricks
1779 - 1806 Hendrik Aartsen van Maren
1806 - 1809 Maria Aartse van Maren
1809 - 1810 Rijk Jansen van Egdom
1810 - voor 1813 Evert Berendse van Amerongen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020