Maarn Naamloos Huis op A198 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A198 een huis en erf op naam van Baron G C C J van Lijnden van Sandenburg, lid der Staten. Deze voormalige hofstede lag zuidelijk van het westelijk deel van de huidige Laan van Laag Kanje in het gebied Hoog Kanje. Deze hofstede komt in het Maatboek van 1810 nog niet voor.

Op de Topografisch Militaire Kaart 1846 is deze hofstede ook te vinden, evenals op latere kaarten. Mogelijk is het huis met schuur en hooiberg aan de huidige Vinkenbuurtweg 25 een opvolger van deze hofstede, het ligt ongeveer op dezelfde plaats. Het zou misschien ook het volgende huis op nummer 27 kunnen zijn. Hieronder een foto van nr 25.

Lijst van Eigenaars

in 1832 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020