Maarn De Kleine Birkt - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A321 een huis en erf op naam van Egdom, dagloner. Een mogelijke kandidaat is Jan van Egdom die in de burgerlijke stand van 1850, 1860 en 1870 wordt genoemd als bewoner van Huis A61 te Maarn. Deze voormalige hofstede lag aan de huidige Meentsteeg ongeveer tegenover het huidige buitenhuis Nellestein.

De hofstede staat ook op de Topographisch Militaire Kaart 1847, de Gemeentekaart 1867, de Chromotopographische Kaart van 1870/2, maar is op de Chromotopographische kaart van 1903 niet meer te vinden.

Lijst van Eigenaars

in 1832 Jan van Egdom (?)

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020