Maarn Het Misverstand - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen Maarn Vinkenbuurt Misverstand.

Aan het begin van de Vinkebuurt staat nu (2020) het huis Misverstand. Mogelijk is dit een opvolger van de hieronder beschreven hofstede Het Misverstand die iets verder naar het noordoosten in de Birck lag.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat perceel 91 in de Birck op naam van Gerrit Koudijs. In dit perceel ligt een huis met erf waarvan we aannemen dat Gerrit de eigenaar was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A409 een huis en erf op naam van Johannes Berkhoff, bouwman. Deze voormalige hofstede lag in het zuidelijke deel van de strook 5 van de Birck volgens de Ontginningskaart van 1646. Op de Tiendkaart van 1751 stond op dezelfde plek een schapenhok. Het gaat hier waarschijnlijk om een voorganger van hofstede Het Misverstand zoals deze nu (2020) aan het begin van de Vinkenbuurt links is te vinden.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 6/7 informatie over de geschiedenis van boerderij Het Misverstand. Deze hofstede zou ca 1815 onstaan zijn en aan Joh. Berkhof behoord hebben. De boerderij wordt in 1912 verkocht aan baron Taets van Amerongen, de eigenaar van Laag-Kanje

Email Herman Postema 8-8-2020: Volgens E.J. Demoed [1] is Misverstand ontstaan rond 1815. In de lijst met huizen, die gedateerd wordt op circa 1811, komt de boerderij voor. Volgens Demoed was toen Johannes Berkhof eigenaar. Hij kwam tussen 1816 en 1819 vanuit Doorn naar Maarn. Het zou natuurlijk kunnen dat het huizenoverzicht ook uit die tijd dateert.
NB Wie zijn baron Taets en J Vos?

De hofstede komt voor op de Topographisch Militaire Kaart 1847, de Gemeentekaart 1867, de Chromotopographische Kaart 1870/2, 1903 en 1932 maar is op de Topografische Kaart niet meer op de precies dezelfde plek te vinden. Wel zijn er op die kaart veel meer huizen aan de Vinkenbuurtweg en de Vinkenbuurt te zien. Het huidige huis Misverstand ligt op een andere plek, vooraan de Vinkenbuurt links.
NB Is dit nu een ander huis dan de oorspronkelijke hofstede van Johannes Berkhoff, of is de naam 'overgegaan' op een heel ander huis? Dit vraagt nog nader onderzoek.

Lijst van Eigenaars

in 1807 Anthonie Lagerweij
in 1810 Gerrit Jansz Koudijs
ca 1817 - na 1832 Johannes Berkhof
? Cornelis Willemsen van Eck
in 1867 Hendrik Daniel Hooft van Woudenberg van Geerestein
? - 1896 Jan Teunis van Galen
1896 - 1912 Gerritje van Galen, dochter van Jan Teunis
1912 - 1937 Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg
1937 - 1986 Jacob Vos en Huibertina Vos
1986 - ? Huibertina Vos

Lijst van Pachters

in 1808 Oth Veenendaal

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020