Maarn Naamloos Huis op Birck 6T - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Birck staat op perceel 6T een Hofsteede op naam van D'Heer van Maersbergen. Later zou midden door dit perceel de toegangsweg tot de Vinkenbuurt ontstaan

De hofstede is niet getekend in de betreffende strook 6 van de Birck, het zou kunnen zijn dat deze op dat moment nog niet bestond. Op de figuratieve kaart van het Maatboek van Maarn 1810 is op die plaats gn hofstede te zien en in het Kadaster 1832 al evenmin.
NB Heeft deze hofstede ooit wl bestaan?

Lijst van Eigenaars

in 1751 Eger baron Tamminga

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020