Maarn Birckesteijn | De Grote Birkt - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Deze hofstede stond in Maarn de Dwarsweg en is rond 2000 vervangen door een landhuis. De hofstede ontstond mogelijk na de verdeling van De Birk rond 1644 onder de naam De Birk en werd later Birckesteijn genoemd.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen Maarn Dwarsweg Birckesteijn.

De Ontginningskaart 1646 van Maarn werd gebruikt om de tot dan toe gemeenschappelijke woeste gronden van Maarn te verdelen en in eigendom uit te geven. Strook 7 in het Veen komt hierbij terecht bij Jhr David Godin, drost van Maartensdijk en eigenaar van Eijckelenburg en daar stond of ontstond de hofstede Birckesteijn.

De eigenaar David Godin liet in 1659 een prachtige kaart van zijn buitenplaats Eijckelenburg vervaardigen, zie: Eijckelenburgh. Op deze kaart is ook de naburige hofstede Birckesteijn getekend.

Zoon Carel van David Godin liet in 1670 een kaart van Birckesteijn en Alendall vervaardigen waarop te zien is hoe bovenstaande strook 7 werd ontgonnen, hieronder een fragment met de hofstede. Links loopt van boven naar beneden de Dwarsweg, rechts is het begin van de Droststeeg te zien.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Birck staat op perceel 9C D'Hofsteede BIRCKESTEYN op naam van Vro. M: E: Godin Wed. Van Heer Tielens.

In het Maatboek van Maarn 1810 staan perceel 100 en 101 in de Birck op naam van Jan Karel en Willem Andries Vermeulen. We nemen aan dat het in perceel 101 ingesloten erf met de hofstede Birckesteijn ook in hun bezit was. Op het kaartfragment is de nog steeds bestaande knik in de Meentsteeg te zien.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A342 een huis en erf op naam van baron G C C J van Lijnden van Sandenburg, lid der Staten. Deze hofstede lag in de Birck aan wat tegenwoordig de Dwarsweg heet. Eind vorige eeuw is de boerderij afgebroken en vervangen door een landhuis.

In 'De Marke Mandron/Manderen' pg 17-18 wordt de Birck beschreven met een foto van boerderij Birckesteijn.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 5 enige informatie over de geschiedenis van deze boerderij. Deze hofstede onstond onder de naam De Birk in 1644 na verdeling der birkgronden en werd later Birkestein genoemd. De Birk kwam ca 1790 aan A. van Davelaar die de hofstede in 1811 verkoopt aan G. Koudijs te Woudenberg [NB: Volgens het Maatboek 1810 is de hofstede in het bezit van Jan Carel en Willem Andries van der Muelen (?)]. Deze verkoopt de hofstede aan J. A. van Westrenen. De hofstede Birkestein werd op 14-3-1821 door J. A. van Westrenen samen met de hofstede Eikelenburg verkocht aan Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden van Sandenburg. De baron verkoopt in 1872 beide boerderijen aan de weduwe Veenendaal - van Meerveld. Na enkele ander eigenaars komt Birkestein in 1917 in het bezit van C. S. van Beuningen.

Hieronder een luchtfoto van de boerderij en een foto van de voorgevel, beide van voor 2000.

Lijst van Eigenaars

voor 1646 - 1656 David Godin
1656 - 1703 Carel Godin
1703 - 1743 David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise Godin
in 1751 Margaretha Elisabeth Godin
ca 1790 - 1811 (?) Aalbert van Davelaar
1811 (?) - ? G Koudijs te Woudenberg (?)
in 1810 Jan Carel en Willem (Andries) van de Muelen
? - 1821 Mr Johan Adriaan van Westrenen
1821 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg
1872 - ? Willemijntje van Meerveld, wed Sijmen Veenendaal
1917 - ? Coenraad Samuel van Beuningen

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020