Maarsbergen De Bovenplaats | Bovenste Plaats (G) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Bovenplaats (ook wel Bovenste Plaats) lag aan de Buurtsteeg ongeveer tegenover Buurteinde, een eindje van deze steeg af. De laatste bewoners vertrokken in 1957, de boerderij raakte in verval en de restanten zijn in 1960 opgeruimd. Een open plek aan de Maarnse Grindweg met bank en informatiebord herinneren nog aan deze hofstede.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Maarnse Grindweg Bovenplaats en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Op de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen kan de Bovenste Plaats gevonden worden rechts onderaan, rechts van de Buurtsteeg onder de letter G. Het systeem van wallen en greppels rond het erf van de hofstede is tot op heden goed bewaard gebleven.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B129 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries Dubois, ambachtsheer van Maarsbergen. Deze voormalige hofstede Bovenplaats of Bovenste Plaats lag zuidelijk van de huidige Buurtsteeg ongeveer tegenover de hofstede Buurteinde.

Hieronder een foto van de Bovenste Plaats in 1950 van Mw. H. Baalman-Jager.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: De Bovenplaats | Bovenste Plaats

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1732/33 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1732/33 - 1734 Anna Maria de Marez
1734 - 1792 Jacob Hendrik graaf van Rechteren
1792 - 1798 Rudolph Christiaan graaf van Rechteren
1798 - 1805 Aalbert Gerritse Koudijs
1805 - 1882 Mr Jan Andries du Bois en ergenamen
1882 - 1922 Jhr Mr Karel Antoni Godin de Beaufort
1922 - 1960 Hillegonda Maria Spiekerman

Lijst van Pachters

voor 1517 - 1550 Gerrit Evertsen
1550 - na 1557 Adriaen Gerritsz
voor 1572 Herman Aerts van Voorn
1572 - 1582 Jan Gerritsz van Lunteren
1582 - 1591 Wouter Gerritsz
1591 - ca 1593 Jan Evertsen
ca 1593 - 1594 Sophia Huijgen
1595 - 1601 Volcker Gerritsz
1602 - 1609 Onverhuurd
1610 - 1653 Dirck Gijsbertsen
1653 - 1691 Evert Gijsbertsen
1691 - 1718 Dirk Meusen
1718 - ca 1723 Kinderen van Dirk Meusen
ca 1723 - 1732 Willem Evertsen van de Haar
1732 - na 1743 Teunis Willemsen
1762 - 1771 Teunis van Soest
ca 1784 - 1804 Evert Wulphertsz van de Grift
ca 1804 - 1908 Wulphert van de Grift


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020