Maarsbergen De Brink (D) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Boerderij de Brink ligt naast de Cruijvoort tegenover Kasteel Maarsbergen aan de Maarnse Grindweg en is in 2020 in gebruik als woning.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Maarnse Grindweg De Brink en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C308 een huis en erf op naam van Aalt Lagerweij, bouwman. Het gaat hier om de tegenover het kasteel gelegen hofstede de Brink..

In het boekje Boerenbouw op Herengoed staat op pag 23 een foto van het erf van De Brink die toen nog volledig in bedrijf was.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt De Brink beschreven op pag 43-44.

Hieronder een recente foto van de Brink die sinds het einde van de 20e eeuw als woonboerderij in gebruik is.

Voor een uitgebreide beschrijving van het object zie de website van MMN: Boerderij de Brink

Lijst van Eigenaren

1577 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga en Isabella Sophia van der Muelen
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven van Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1829 Gerrit Lagerweij
1829 - 1838 Aalt Lagerweij
1838 - ? Hendrik van Voskuilen
? - 1899 Frans van Voskuilen
1899 - 1900 Jan van Voskuilen en Erris van Voskuilen
1900 - 1922 Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort
1922 - 1964 Jhr Karel Pieter Antoni Jan Hubertus (Carel) Godin de Beaufort
1964 - na 1985 Jkvr Cornelia Johanna Hillegonda (Cornelie) Godin de Beaufort

Lijst van Pachters

1577 - 1595 Anthonis Jansz
1595 - 1603 Teunis Gerritsen
1603 - na 1622 Ida NN, wed Teunis Gerritsen
voor 1639 - 1641 Seger Hermansz
1642 - ca 1660 Jan Cornelissen
ca 1660 - 1678 Evert Reijersz
1678 - 1694 Evert Jansz
1694 - 1741 Peter Jansz
1742 - 1749 Onverhuurd
1750 - 1777 Cornelis van Woudenberg
1777 - 1787 Teunis van de Wetering
1787 - 1792 Jannigje Gerrits, wed Teunis van de Wetering
1793 - 1829 Gerrit Lagerweij
1829 - 1838 Aalt Lagerweij
1838 - na 1846 Anthonie van Coothen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020