Maarsbergen Buurteinde (H) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De hofstede Buurteinde lag ten noorden van De Buurtsteeg en was de meest westelijk gelegen hofstede van de Maarsbergse Buurt. De oude hofstede is ca 1959 vervangen door een woning die op zijn beurt ca 2019 weer is vervangen door twee nieuwe landhuizen.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Buurtsteeg Buurteinde en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen. Tegenover Buurteinde aan de overkant van de Buurststeeg ligt de Bovenplaats

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B064 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries Dubois, ambachtsheer van Maarsbergen. Deze hofstede Bovenplaats of Bovenste Plaats lag noordelijk van de huidige Buurtsteeg ongeveer tegenover de hofstede de Bovenplaats.

Hieronder een oude foto van Buurteinde die in 1959 afbrandde en vervangen werd door nieuwbouw, zie de volgende foto gemaakt in 2014. Rond 2019 is deze nieuwbouw opnieuw vervangen door twee nieuwe huizen.

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1732/33 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1732/33 - 1765 Anna Maria de Marez
1765 - 1792 Jacob Hendrik graaf van Rechteren
1792 - 1798 Rudolph Christiaan graaf van Rechteren
1798 - 1803 Arie de Haar en Jacobus van Leusden
1803 - 1805 Cornelis van Nellesteijn
1805 - 1882 Jan Andries du Bois en erfgenamen
1882 - 1922 Jhr Mr Karel Antoni Godin de Beaufort
1922 - na 1985 Hillegonda Maria Spiekerman

Lijst van Pachters

in 1517 Claes Jansz
voor 1523 - na 1540 Beernt Cornelissen
voor 1557 - 1574 Bart Segers
1575 - 1580 Niet verhuurd
1581 - ca 1586 Reijer Ariensz en Jan Hendriks
ca 1590 - 1608 Hendrick Jansen van Velpen
1609 - ca 1625 Jan Jacobsen
ca 1625 - ca 1655 Adriaen Jansen Knoppert
ca 1655 - ca 1668 Jan Adriaensz Knoppert
ca 1668 - ca 1675 Johannes Cornelisz
ca 1675 - 1720 Tijmen Meusz
1720 - ca 1723 Aart Tijmensen
ca 1723 - 1724 Dirk Tijmansen van Donkelaar
1724 - 1764 Huijg Dirksen
1764 - 1790 Dirk Huijgen van Garderen
1791 - 1809 Cornelis Dirkse van Langelaar (van Ginkel)
1809 - 1841 Dirk Cornelisse Langelaar
1842 - 1847 Gerrit Reijerse van de Haar

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020