Maarsbergen De Cruijvoort (C) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Boerderij de Cruijvoort ligt naast de Brink tegenover Kasteel Maarsbergen aan de Maarnse Grindweg. Het is nu in 2020 een goed onderhouden woonboerderij.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Maarnse Grindweg Cruijvoort en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen. Rechtsboven de Cruijvoort is een deel van de formele tuin van kasteel Maarsbergen te zien.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C313 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Het gaat hier om hofstede de Cruijvoort, gelegen tegenover het kasteel.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt De Cruijvoort beschreven op pag 40-32.

Hieronder een recente foto van de Cruijvoort die sinds het einde van de 20e eeuw als woonboerderij in gebruik is.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Boerderij de Cruijvoort

Lijst van Eigenaren

1584 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga en Isabella Sophia van der Muelen
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1848 Jan Andries du Bois
1848 - 1882 Erven van Jan Andries du Bois
1882 - ? Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort

Lijst van Pachters

1584 - 1610 Melis Sandersz
1611 - na 1622 Marrigje Meusen, wed Melis Sanders
na 1623 - voor 1642 Gerrit Claesz
voor 1642 - ca 1665 Jan Jansen
ca 1665 - 1699 Evert Jansz
1699 - 1747 Melis Ariensen (Adriaensz)
1762 - ca 1784 Tijmen Hendriks van Nieuwenhuis


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020