Maarn Eickelenburgh | Schuere - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Waar zich nu de Camping Eikelenburg bevindt bevonden zich vroeger twee halve hoeven Eijkelenburg en Schuere die ergens tussen 1470 en 1484 zijn samengevoegd tot één hoeve.
Zie voor een gedetailleerde beschrijving de website Historische Huizen Maarn Dwarsweg Eijkelenburg. Hierin worden beide hoeven behandeld.

In het kaartboek van Oud-Munster [HUA 223-933] is een zeer oude kaart van Eijkelenburg te vinden daterend uit 1624 waarop alle percelen getekend zijn. Als pachter wordt vermeld Jan Goossensz (zie de tabel van pachters hieronder). De kaart is uitgebreid bestudeerd en beschreven, zie: Oude Kaart Eijkelenburg.

Eickelenburg is te vinden op een oude kaart van Maarn, zie: Ontginningskaart van Maarn 1646. De hofstede lag op de noordelijke rand van een zandrug (de Haarwal) evenals Mandersloot en de Haar, onderdeel van een oude kampontginning die mogelijk al ronde de 11e eeuw is onststaan. Op de kaart is links van de hofstede de Heijgraeff te zien die in de 13e eeuw onderlangs de zandrug werd gegraven. Al in 1368 wordt het genoemd als Schuerland en nog eeuwen later duikt het op in archiefstukken als Tgoed ter Schueren.

De eigenaar David Godin liet in 1659 een prachtige kaart van zijn buitenplaats Eijckelenburg vervaardigen, zie: Eijckelenburgh, waarvan hieronder een fragment waarop de boerderij met stenen woontoren is te zien.

De zoon en erfgenaam Carel van David Godin liet in 1670 een kopie van bovenstaande kaart van zijn buitenplaats vervaardigen, zie: Eijckelenburgh, waarvan hieronder een fragment waarop de boerderij met stenen woontoren is te zien.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Haar staat op perceel 28 de hofsteede EYCKELENBORGH op naam van Vro. M: E: Godin Wed. Van Heer Tielens.

In het Maatboek van Maarn 1810 staan perceel 153-156 in de Haar op naam van Jan Karel en Willem Andries Vermeulen. We nemen aan dat het door perceel 155 omsloten erf met de hofstede Eickelenburgh ook in hun bezit was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A510 een huis en erf op naam van baron G C C J van Lijnden van Sandenburg, lid der Staten. Het gaat hier om hofstede Eijckelenburgh die ten oosten van de Dwarsweg tegenover hofstede De Haar ligt in de oude kampontginning De Haar.

Midden vorige eeuw werd Eijkelenburg een kampeerboerderij en nu in 2020 is het een grote camping: Camping Eijckelenburg. Hieronder een oude ansichtkaart van de Kampeerboerderij 'Eiklenburg'.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 5 enige informatie over de geschiedenis van deze boerderij. De hofstede Eikelenburg werd op 14-3-1821 door J. A. van Westrenen samen met de hofstede Birkestein verkocht aan baron van Lynden van Sandenburg. Zijn erven verkopen Eijkelenburg in 1872 aan de weduwe W. van Meerveld -Veenendaal.

In 'De Marke Mandron/Manderen' op pg 16 staat een afbeelding van J. Stellingwerf van Eijckelenburg. Zie ook in WikipediA Eijckelenborgh. De afbeeldingen op bovenstaande kaarten zijn een stuk minder uitbundig en wijzen meer op een boerderij met een 'steenen kamer'. Het is de vraag of de tekening van J. Stellingwerf betrouwbaar is, misschien heeft hij een ander Eikelenburg afgebeeld?

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Voormalige Boerderij Eijkelenburg

Eigenaren van Eijkelenburg

in 1357 Ghise ter Schuere
? - 1369 Jan Petersz
1369 - ? Peter Jansz
? - 1382 Willem Fredericksz
1382 - 1425 Peter Jansz
1382 - 1425 Jan Petersz van Manderen
1443 - ? Capittel ten Dom

Eigenaren van Schuere

? - 1369 Jan van Schueren
1369 - 1408 Philips van Schueren Jans soen
1408 - 1412 Jan van Schueren Philips soen
1412 - 1448 Wolphert Tijmensz van de Glind
1448 - 1471 Wendelmoet Wolfertsdochter van de Glind
1471 Aleit NN, wed Dirck Willemsz
1471 - 1490 Jan Hendricksz
1490 - 1499 Hendrick Jansz
1499 - 1518 Johan van Westrenen
in 1518 Hendrick Jansz
1518 - 1525 Peter Jansz van Westrenen
1525 - ? Hendrick Jansz

Eigenaren van Eijkelenburg én Schuere

voor 1536 - 1641 Het kapittel van Oudmunster
1641 - ? David Godin
voor 1681 - 1703 Jhr Carel Godin
1703 - 1743 David, Margaretha Elisabeth en Johanna Louise Godin
1743 - na 1754 Margaretha Elisabeth en Johanna Louise Godin
? - 1781 Joseph Elias van der Muelen
1781 - na 1811 Jan André en Jan Carel en van der Muelen
? - 1821 Mr Johan Adriaan van Westrenen
1821 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg
1850 - 1872 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
1872 - 1880 Willemijntje van Meerveld, wed Sijmen Veenendaal
1880 - 1904 Gijsbert Veenendaal
1904 - 1965 Cornelis Veldhuizen
1965 - 1968 Willem Veldhuizen
in ? J de Graaf

Pachters van Eijkelenburg

1443 - ? Zweder van Blasenburg
voor 1446 - na 1449 Rutger Aertsz
voor 1470 - 1483 Reijer Lambertsz

Pachters van Schuere

in 1470 Gerrit Jansz

Pachters van Eijkelenburg én Schuere

1484 - 1489 Jacob Rutgersz
voor 1497 - na 1501 Adam Hendriksz
in 1505 Dirck Jansz Verkerck
1515 - 1550 Claes Jansen
1550 - 1578 Dirck Claesz, zoon van Claes Jansen
1579 - na 1607 Jan Goosensz
? - 1619 Dirck Michielsz
1620 - na 1634 Hendrick Willemsz
ca 1650 Cornelis Petersen
voor 1651 - 1675 Aelbert Teunisz
1675 - ? Teunis Aelbertsz, zoon van Aelbert Teunisz
? - 1686 Cornelis Teunisz
1686 - na 1724 Willem Cornelissen van Ebbenhorst
ca 1741 - 1750 Gijsbert Willemsen Pater
1751 - 1799 Evert Jacobsz van Voorthuijsen
1799 - na 1811 Albert Jansz Beukhof

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020