Maarn Colverschoten/De Pol - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede De Pol lag op de westhoek van de huidige Hertenlaan en Dennenlaan. De naam is tamelijk recent, de oude benaming is Colverschoten. Voor details over geschiedenis, eigenaren en pachters van deze hofstede zie de website Historische Huizen: hofstede De Pol aan de Hertenlaan/Dennenlaan in Maarn.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Eerste Blok staat op perceel 1a een hofstede op naam van Peeter Hendrikss.

In het Maatboek van Maarn 1810 wordt vreemd genoeg de voorganger van deze hofstede niet genoemd.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A222 een huis met erf op naam van G C C J baron van Lynden van Sandenburg, dit was ws de voormalige hofstede De Pol, de meest zuidelijk gelegen hofstede op de Maarnse Eng. De Pol lag op de westhoek van de huidige Hertenlaan en Dennenlaan.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 7-8 wordt vermeld dat J van Garderen De Pol in 1810 verkoopt aan G C C J van Lynden van Sandenburg die het boerderijtje enkele maanden eerder had gekocht van R van Oldenende te 's-Gravenhage. De Pol werd in 1872 met andere goederen aangekocht door Mr M C L Lotsy en komt in 1888 in eigendom van jhr Godin de Beaufort.

Hieronder een oude opname van boerderij De Pol, afkomstig van Cees van Lambalgen.

Lijst van Eigenaars

voor 1440 - na 1470 Steven van Zuijlen van Nijevelt
in ? Jacob van Zuijlen van Nijevelt
? - 1532 Gerard (Gerrit) van Zuijlen van Nijevelt
1532 - 1545 Jacob van Zuijlen van Nijevelt
voor 1598 - 1631 Franck Jansen
1631 - 1652 Jasper Hermansz
1653 - na 1672 Claes Willemsen
voor 1675 - 1680 Cunera Aerts van Geijtenbeek, wed Claes Willemsen
voor 1680 - na 1619 Hendrick Claessen Dekker
voor 1725 - 1742 Erfgenamen van Hendrick Claessen Dekker
1742 - 1768 Peter Hendriksz van Maarn
? - 1810 Arie van de Geer
1810 - 1810 Rudolph van Olden
in 1810 Jan van Garderen
1810 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg
1850 - 1872 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
1872 - 1885 Mr Marius Cornelis Leendert Lotsy
1885 - 1888 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen
1888 - ? Jhr Mr Karel Anthonie Godin de Beaufort

Lijst van Pachters

voor 1440 - na 1456 Jan Gooijertsz
in 1470 Reijer Lambertsz
voor 1511 - 1514 Claes Jansz
1515 - na 1523 Aelbert Willemsz
in 1536 Jan Aertsz
voor 1615 - 1620 Hendrick Willemsz
in ? Jasper Hermansz
1655 - 1674 Cornelis Jordensen
? - 1742 Gijsbert Hendricks Dekker
ca 1799 - 1822 Jan Dirksen van Garderen

NB De pachters van 1440 - 1515 zijn een aanname, het zouden ook Aert Hendricks en Gijsbert Dircksz kunnen zijn.


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020