Maarn Hofstede Sparrenberg - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De hofstede Sparrenberg lag op de Maarnse Eng en vormde één complex met de hofstede Mandersloot. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen Maarn Ted Visserweg Sparrenberg.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Eerste Blok staat op perceel 12b een hofstede op naam van D'Heer van Maarsbergen.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat tussen perceel 10 en 11 op de Eng een erf met bebouwing. Omdat beide percelen op naam staan van Aalbert Davelaar nemen we aan dat het hier om een hofstede gaat die zijn eigendom is.
NB Het is de vraag of dit juist is, het blijkt dat in die tijd ook Willem van Ginkel eigenaar is, mogelijk bezat Willem alleen huis en erf en Aalbert de percelen er omheen?

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A196 een huis met erf op naam van de weduwe van Willem van Ginkel, bouwvrouw. Deze voormalige hofstede lag ten oosten van het Rechthuis aan de toenmalige Buurtsteegh (tegenwoordig het westelijke deel van de Ted Visserweg) die werd doorsneden door spoorlijn en later snelweg.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 7 wordt de heer van Maarsbergen genoemd als eigenaar van een hofstede die later Sparrenberg zou gaan heten. Op 12-7-1797 verkoopt R Keijzer het boerderijtje aan J van Pembroek die het in 1808 weer overdeed aan W van Ginkel. In 1811 koopt R van Egdom het en in 1830 behoort het weer aan de wed Van Ginkel die het in 1854 weer verkoopt aan W H van Lynden (van Sandenburg). De bezittingen van W H van Lijnden worden op 26-6-1872 publiekelijk verkocht. Hierbij komt Sparrenberg aan mr G A van Doorn te Utrecht. In 1900 koopt J Damen te Cothen het boerderijtje om het een jaar later te laten slopen.

Lijst van Eigenaars

in 1751 Eger baron Tamminga
1779 - 1780 Hendrik van Kessel
1780 - ca 1792 Jan Gijsbertsen
ca 1792 - 1799 Reijnier Keijzer
1799 - 1808 Jacobus van Pembroek
1808 - 1811 Willem van Ginkel
in 1811 Aalbert Davelaar
1811 - 1831 Rijk van Egdom
voor 1831 - 1854 Gerrigje van de Vliert, wed Willem van Ginkel
1854 - 1872 Willem Hendrik baron van Lijnden van Sandenburg
1872 - 1889 Mr Gerardus Anne van Doorn
1889 - 1900 Onbekend
1900 - 1901 Johannes Damen

Lijst van Pachters

voor 1674 - 1679 Evert Hendricksz van Westerveld
1679 - ? Cornelis Jordensz
in 1764 Jan Claassen Dekker
1777 - 1788 Jannigje van Doorn, wed Peter Cleuver
1788 - 1809 Ernst van Ginkel

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020