Maarn Aarendal | Aardendal - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Deze boerderij stond op de hoek van de Kapelweg en de Hertenlaan. Het boerderijtje is in 1993 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.
Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen Maarn Kapelweg Aarendal.

Het boerderijtje Aarendal aan de Kapelweg in Maarn was tot de afbraak in 1993 het op De Hoekenkamp na laatste boerderijtje op de Maarnse Eng.
NB Let op, in het Veen was volgens de Tiendkaart 1751 sprake van de 'geweesene Hofsteede ALENDAL' die in sommige bronnen helaas verward wordt met Aarendal.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Eerste Blok staat op perceel 5a een hofstede op naam van Klaas Hendrikss.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat perceel 5 in de Eng met bebouwing op naam van Jan Karel en Willem Andries Vermeulen. We nemen aan dat het om een voorganger van hofstede Aarendal gaat en dat Jan en Willem (Andries?) de eigenaren zijn. Jan Carel wordt overigens samen met zijn broer Jan André ook genoemd als eigenaar van de hofstede Alendal in het Veen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A215 een huis met erf op naam van G C C J baron van Lynden van Sandenburg, dit was ws de voormalige hofstede Aarendal, gelegen ten noorden van hofstede De Pol op de Maarnse Eng. Aarendal lag op de hoek van de huidige Hertenlaan en Kapelweg, een eindje van de kapelweg af.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' meldt op pg 8 dat bij de publieke verkoop van de bezittingen van W H van Lynden op 26-6-1872 het boerderijtje Aardendal wordt gekocht door de wed A v Ginkel-v d Meent die het in 9-1894 met 4ha grond verkoopt aan jhr Mr K A Godin de Beaufort. Sinds 1912 behoort dit bezit aan de heer Boelen te Amsterdam.

In 'De Marke Mandron/Manderen' op pg 13 staan enkele foto's van Aarendal.

Rond 1992 werd de Stichting Aarendal opgericht die zich tot doel stelde het oude boerderijtje als laatste oude hofstede op de Maarnse Eng te behouden voor het nageslacht. Deze stichting liet de SHBO (Stichting Historisch Boerderij-onderzoek) in 1993 uitgebreid onderzoek naar het boerderijtje. Het resultaat werd in 4-1999 door de voorzitter van de stichting Henk van den Beld officieel overhandigd aan burgemeester Marian Burgman. Het boerderijtje bleek te dateren van ca 1650 gezien de ouderdom van onderdelen als gebinten en gedeelten van het metselwerk van voorgevel, straatgevel en brandmuur. De inspanningen van de stichting waren tevergeefs en het boerderijtje werd in 7-1993 afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. De stichting vond onderdak bij de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en leeft daar voort als Cultuurhistorische Commissie (CHC).

Hieronder twee foto's van Aarendal van eind vorige eeuw toen Job Jansen er nog zijn pony's hield.

Lijst van Eigenaars

? - 1644 Het Kapittel ten Dom
in 1751 Klaas Hendricks
in 1751 Jan Carel en Willem Andries van der Muelen
voor 1832 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg
1850 - 1872 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
1872 - 1886 Aartje van de Meent, wed Johannes van Ginkel
1886 - 1895 Arris van Ginkel
1895 - 1919 Jhr Mr Karel Anthonie Godin de Beaufort
1919 - 1932 Jacobus Theodorus Boelen
1932 - 1958 Anna Catharina Anthonia Boelen
1958 - 1993 Gemeente Maarn

Lijst van Pachters

? - ca 1932 Klaas Zuidema ?
ca 1932 - voor 1993 Jacob (Job) Jansen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020