Maarn Herdershoef - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Dit huis lag ongeveer op de huidige Kapelhof. Het is in 1886 afgebroken. De vroege geschiedenis van deze boerderij ligt nog in het historische duister.
Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen Maarn Kapelhof Herdershoef.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Eerste Blok staat op perceel 6a een hofstede op naam van Juffrouw Godin. Het gaat hier om Margaretha Elisabeth Godin.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat tussen perceel 6 en 7 op de Eng een erf met bebouwing. Omdat beide percelen op naam staan van Gijsbert van de Berg nemen we aan dat het hier om een hofstede gaat die zijn eigendom is.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A208 een huis met erf op naam van Rijk van den Berg, gemeenteontvanger. Deze voormalige hofstede lag ten noorden van Aarendal en zuidelijk van de de Plattenberg in de buurt van de aansluiting op de Kapelweg.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' meldt op pg 8 dat het boerderijtje Herdershoef in 1872 werd aangekocht door F N van Dijk te Doorn en gesloopt in 1886 door de toenmalige eigenaar de heer Hemmingson van Plattenberg.
NB Waarschijnlijk gekocht uit het bezit van W H van Lynden ...

Lijst van Eigenaars

in 1751 Margaretha Elisabeth Godin
voor 1806 - 1824 Gijsbertus van den Berg
1824 - na 1853 Rijk van den Berg
na 1853 - 1872 Henriette Regina Backer
1872 - 1878 Frans Nicolaas van Dijk
1878 - 1886 Ulrich Gualtherus Hemmingson
in 1886 Agatha Petronella van Beeck Vollenhove, wed Samuel Alexander Hemmingson

Lijst van Pachters

in 1808 Nicolaas (Klaas) van Maarn

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020