Maarn Naamloos Huis op Eng1-7a - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Eerste Blok staat op perceel 7a een hofstede op naam van Aart Hendrikss. Op latere kaarten is deze hofstede niet meer te vinden.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 7 wordt Aart Hendriksz genoemd als eigenaar van een hofstede die later Herdershoef zou gaan heten.
NB Waarschijnlijk een vergissing van de auteur, deze hofstede is op latere kaarten niet meer te vinden ...

Lijst van Eigenaars

in 1751 Aart Hendriksz

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020