Maarn Naamloos Huis op A201 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor alle details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen:Maarn Vossenlaan Naamloos Huis.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A201 een huis met erf op naam van de Johannes Ederveen, burgemeester. Deze voormalige hofstede lag aan de Maarnse Grindweg ten zuiden van het Rechthuis. Op deze plaats grenst nu de wijk Plattenberg aan de Maarnse Grindweg.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - 1834 Johannes Ederveen
1834 - 1844 Marrigje Everts van Kolfschoten, wed Johannes Ederveen
1844 - 1878 Gerrit van de Waerdt
1878 - 1886 Ulrich Gualtherus Hemmingson
1886 - 1898 Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven
1898 - 1907 Hendrik Hemminson
1907 - 1919 Willem Ulrich Hemminson
1919 - 1948 Jacobus Theodorus Boelen cs
1948 - 1956 Stichting Sint Monica der Witte Zusters
1956 - 1962 Johannes Hubertus Antonius Winnubst cs

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020