Maarn De Craelmeestersbouwing - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Craelmeestersbouwing was eigendom van het Domkapittel te Utrecht, in engere zin van de choralen van de Dom. Deze choralen zongen tijdens de missen in de Domkerk en werden uit de inkomsten van deze hofstede onderhouden. De hofstede lag bij benadering op de plek van het verdwenen huis Onder de Linde aan de Krönerweg.
Voor details over geschiedenis, eigenaren en pachters van deze hofstede zie de website Historische Huizen: hofstede De Craelmeestersbouwing aan de Krönerweg in Maarn.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Tweede Blok staat op perceel 7a een hofstede op naam van Neeltje Everts.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat perceel 73 op de Eng op naam van Gijsbertje van Mane Wed Matijs van Gijtenbeek.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A101 een huis op naam van Gerrit Kleinveld, dagloner. Het lag bij benadering op de plaats van het voormalige huis 'Onder de Linden' aan de Krönerweg iets westelijk van de afsplitsing van de Hoekenkamp.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 7 wordt Neeltje Evertsz genoemd als eigenaar van een boerderij op het tweede Blok van de Maarnse Eng. Het lag aan de 'grote wegh van Doorn na Amersfoort' bij de kruising met de toenmalige Buurtsteeg (nu de Krönerweg bij de kruising met de Ted Visserweg).
NB Verschrijving van Briedé - het is de 'grote wegh van Wijk ...'.

Hieronder een foto van het oude huisje Onder de Linde uit 2007. Het huisje is afgebroken en vervangen door nieuwbouw waarop nog het oude naambord prijkt.

Lijst van Eigenaars

? - 1357 Dideric van Lienden
1357 - 1776 Het Kapittel ten Dom
1776 - 1797 Hendrik van Geijtenbeek
1797 - 1824 Jan Evertsen Roembeek
1825 - ca 1846 Gerrit Kleinveld
ca 1846 - 1871 Carel Eliza van Strijen
1871 - 1926 Willem Jacob Lagerweij
1926 - 1932 Erfgenamen van Willem Jacob Lagerweij
1932 - 1954 Jan van Asselt
1954 - na 1982 Jannigje van Asselt

Lijst van Pachters

ca 1432 - 1470 Jan Gerritsz (Ruisch)
in 1471 Gerrit Jansz (Ruisch), zoon van Jan Gerritsz
1472 - 1484 Jacob Gerrits Ruijsch, zoon van Gerrit Jansz
1484 - 1494 Egbert Aertsz
1494 - 1530 Gijsbert Rutgersz
1531 - 1540 Rutger Gijsbertsz, zoon van Gijsbert Rutgersz
1541 - 1561 Anthonis Rutgersz, zoon van Rutger Gijsbertsz
1560 - 1561 Rijck Rutgersz, zoon van Rutger Gijsbertsz
1561 - 1591 Cornelis Jansz / Jacobs
1592 - na 1601 Jan Thomassen
voor 1605 - 1618 De kinderen van Jan Thomassen
voor 1619 - 1625 Willem Woutersen
1626 - ? Gerrit Verhaer
in ? Jan Jacobsen 'De Oude'
voor 1648 - ca 1672 Hendrick Reijersen
ca 1672 - 1674 Kuijntie Janse, wed Hendrick Reijersen
1674 - na 1675 Cornelis Josdensz
voor 1693 - 1704 Elis Jansz van Landaes
1704 - na 1744 Hendrick Claesz Veenendaal
in 1751 Neeltje Evertsz, wed Jan Hendriksz van de Wetering
? - 1775 Gijsbert Hendriksz Dekker
1775 - 1776 Cornelia Hendriks van Veenendaal, wed Gijsbert Hendriksz Dekker
in 1808 Evert Roembeek

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020