Maarn Het Steenbeek - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De in 1960 gesloopte boerderij Het Steenbeek lag op de Maarnse Eng in het Tweede Blok aan de oude weg van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort. De laatste eigenaar was C Steenbeek naar wie later de straat/wijk Het Steenbeek is genoemd.
Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen :Maarn Het Steenbeek Steenbeek.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Tweede Blok staat op perceel 8 een hofstede op naam van Kornelia Toniss Veldhuijsen.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat perceel 72 op de Eng op naam van Gijsbert van Nieuwenhuizen. We nemen aan dat hij de eigenaar is van het aan dit perceel grenzende erf met bebouwing.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 7 wordt Cornelis Thonisz Velthuyzen genoemd als eigenaar van een boerderij (later genaamd Steenbeek) in het tweede Blok van de Maarnse Eng gelegen aan de 'grote wegh van Doorn na Amersfoort'. De boerderij werd genoemd naar een latere eigenaar C Steenbeek (1804-1850) na wiens dood de oude boerderij gesloopt schijnt te zijn.
NB 1: De legenda van betreffend Blok 2 van de Maarnse Eng geeft als naam: 'Kornelia Toniss Veldhuijsen', dus geen Cornelis ...
NB 2: Een Cornelis Steenbeek (1804-1840) is niet te vinden, maar blijkens het Kadaster 1832 bezit ene Cornelis Steenbeek (bouwman) een reeks percelen rond de bedoelde boerderij, maar géén boerderij!
Op basis daarvan kan worden aangenomen dat het gaat om Cornelis Steenbeek, gedoopt 22-5-1787 Doorn en overleden 1-5-1860 Amersfoort (ongehuwd), zoon van Willem van Steenbeek en Engeltje Beukhof die ook bezittingen hadden op de Maarnse Eng rond dezelfde plek.
NB 3: Cornelis bezit in 1832 dus géén huis en erf op perceel A101, die zijn dan eigendom van Gerrit Kleinveld. Zou de ongetrouwde Cornelis daar ingewoond hebben?
NB 4: Het blijft de vraag of de boerderij ooit de naam Het Steenbeek gehad heeft, de latere wijk Het Steenbeek kan ook naar Cornelis vernoemd zijn.
NB 5: En waarom trekt Cornelia van Ginkel, de weduwe van Gijsbert van Nieuwenhuizen, naar een iets noordelijker gelegen huis? Misschien lag daar een voorganger van Het Steenbeek?

Lijst van Eigenaars

1719 - 1752 Eger baron Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga Tamminga
1753 - 1764 De erfgenamen van Constance Clara Tamminga Tamminga
1764 - 1779 Hendrik van Geijtenbeek
1779 - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1785 Wouterus van Kessel
in 1785 Wemmert Croes
1785 - 1793 Anna Maria Beijmans, wed Wemmert Croes
1793 - 1800 Adrianus Croes
voor 1807 - 1808 Cornelis Veldhuizen
1808 -1834 Jannigje van Maarn, wed Cornelis Veldhuizen
1834 - 1852 Cornelia Veldhuizen
1852 - 1878 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
1878 - 1909 Wulfert van de Waerdt
1909 - 1910 Geurt van de Waerdt
1910 - 1914 Jan van Garderen
1914 - 1919 Aalbertus van Droffelaar
1919 - 1923 Gerrit Schoonkind
1923 - 1941 Teunis Kerkhof
1941 - 1956 Elisa Helena Jacoba Canter Cremers
1956 - 1960 Jan Jacobus van Gent

Lijst van Pachters

1674 - 1696 Jorden Cornelisz
voor 1764 - voor 1773 Cornelis van Holten
voor 1777 - ca 1796 Jacob Hendriksen van Doorn

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020