Maarn Naamloos Huis op Eng2-9a - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Dit huis is een afsplitsing van Craelmeestersbouwing. Het is waarschijnlijk rond 1770 gebouwd door of voor Jan Roembeek.
Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen Maarn Hoekenkamp Naamloos Huis.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Tweede Blok staat op perceel 9a een vervallene Hofsteede op naam van D'Heer van Maarsbergen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A095 een huis op naam van de weduwe Gijsbert van Nieuwenhuizen, dagloonster.

Lijst van Eigenaars

ca 1770 - 1809 Jan Evertsen Roembeek
1809 - 1826 Gijsbert van Nieuwenhuizen
1826 - 1844 Cornelia van Ginkel, wed Gijsbert van Nieuwenhuizen
1844 - 1879 Arris van Nieuwenhuizen
1879 - 1912 Hendrik van de Waerdt
1912 - 1919 Jan van Ginkel
1919 - 1920 Arris Vonk
1920 - 1926 Willem Jacob Paulus Roelof van Ebbenhorst Tengbergen
1926 - na 1982 Cornelis Hartvelt

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020