Maarn De Hoekenkamp | Zeldenrust - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De voorgeschiedenis van dit huis is nog onbekend. Door het bisnummer in het Kadaster lijkt het er op dat dit een jong huis is en waarschijnlijk tussen 1824 en 1832 gebouwd.
Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen Maarn Hoekenkamp Hoekenkamp. De Hoekenkamp was na het verdwijnen van Aarendal de laatste boerderij op de Maarnse Eng en werd kort na 2008 gesloopt en vervangen door een landhuis.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A086bis een huis op naam van Hendrik van Nieuwenhuizen, dagloner.

Volgens 'Maarn, geschiedenis en architectuur' pg 118 werd het boerderijtje vr WO II Zeldenrust genoemd. De beschrijving somt ook enkele eigenaars op. In 1832 is dat Hendrik van Nieuwenhuyzen, dagloner te Maarn. Daarna was Willem Hendrik baron van Lynden eigenaar die het rond 1970 verkocht aan Nicolaas van Soest, landbouwer. Sindsdien bleef het huis in eigendom van de nazaten van Nicolaas en zijn echtgenote.
NB Hendrik overlijdt in 1837, de boerderij zal kort daarop verkocht zijn. NB Nicolaas overlijdt in 1863 wat niet rijmt met de verkoop in 1970. Dit moet nog worden uitgezocht. Misschien was de verkoop eerder of kocht zijn weduwe de boerderij ... ?

Hieronder foto's van de Hoekenkamp vlak vr de sloop in 2008 en een foto van de nieuwe Hoekenkamp in 2013.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - 1837 Hendrik van Nieuwenhuizen
1837 - 1871 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
voor 1871 - 1877 Marrigje van Dijk, wed Nicolaas van Soest
1877 - 1908 Gerrit Cornelis van Soest
1908 - 1984 Nicolaas van Soest
1984 - ? Adriana van Soest

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020