Maarn Naamloos Huis op A111 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

NB Vervallen, dit is Het Steenbeek!

In het Maatboek van Maarn 1810 staan de percelen 75, 76 en 77 op de Eng op naam van Matijs Legemaat. Aan perceel 77 grenst een hofstede met erf die op de Tiendkaart van 1751 hoorde bij het Rechthuis op perceel 1 van het Tweede Blok van de Maarnse Eng. Op dezelfde plaats staat grenzend aan perceel 77 een perceel met daarop bebouwing. We nemen aan dat het om dezelfde hofstede gaat, nu het eigendom van Matijs.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A111 een huis op naam van de weduwe Cornelis van Veldhuizen, arbeidster. Deze nu verdwenen woning lag aan de voormalige Buurtsteegh ten oosten van het Rechthuis, op enige afstande van de kruising van de huidige Ted Visserweg met de Krönerweg.

Lijst van Eigenaars

in 1810 Matijs Legemaat
in 1832 Jannigje van Maarn

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020