Maarn Naamloos Huis op A113 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen Maarn Ted Visserweg Naamloos Huis.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A113 een huis op naam van de Johannes van Eden, dagloner. Deze verdwenen woning lag aan de voormalige Buurtsteegh ten oosten van het Rechthuis, bij de kruising van de huidige Ted Visserweg met de Krönerweg.

Lijst van Eigenaars

voor 1832 - ? Johannes van Eden
? - 1852 Lammert van Gooswilligen
1852 - 1864 Willem Hendrik van Lynden van Sandenburg
1864 - 1873 Jan van Eckeveld
1873 - 1879 Gerrit van Eckeveld
1879 - 1923 Jan van Eckeveld
1923 - 1945 Gerrit van Eckeveld Sr
1945 - 1977 Gerrit van Eckeveld Jr
1977 - 1979 Gerritje van Eckeveld Jr
1979 - na 1982 Daniël Vogelaar

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020