Maarsbergen De Griftheuvel | Driestapel - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Griftheuvel (ook wel Driestapel genoemd) is een boerderij aan de Woudenbergse Grift ter hoogte van de aansluiting met de Woudenbergseweg. Zoals het onderstaande kaartfragment laat zien was die aansluiting in 1832 nog haaks op de Grift.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Grifdijk De Griftheuvel.
In 1893 werd de oorspronkelijke boerderij vervangen door een nieuwe.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C269 een huis en erf op naam van Aalt Lagerweij, bouwman. Waarschijnlijk is het een voorganger van de in 2020 nog aanwezige boerderij de Griftheuvel.

In 'Maarn-Maarsbergen door de eeuwen heen' pg 114 wordt Hendrik Voskuilen als eigenaar genoemd volgens het Kadaster 1832, dit is niet overeenkomstig de website HISGIS waar perceel C269 met huis en erf in eigendom zijn van Aalt Lagerweij. Er worden een aantal andere aigenaars genoemd.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed staat op pag 21 een foto van de Griftheuvel.

Hieronder een foto uit 2013 van de boerderij.

Lijst van Eigenaren

voor 1832 - 1839 Aalt Lagerweij
voor 1839 - 1842 Hendrik Voskuilen
1842 - 1872 Gerrit Steenbeek
1872 - ? Wouter van Maanen
? - 1891 Antonie van Maanen
1891 - 1922 Jhr Mr Karel Antonie Godin de Beaufort
1922 - 1971 Hillegonda Maria Spiekerman
1971 - na 1983 Joan Willem Gondulphus Laporte

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020