Maarsbergen Groot Altena (O) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede Altena werd voor het eerst met name genoemd in 1577. Na afsplitsing van Klein Altena in ca 1704 heet deze hofstede Groot Altena. In verband met de aanleg van de spoorlijn werd Groot Altena in 1852 afgebroken. Als laatste pachter wordt echter genoemd Gijsbert Legemaat die de boerderij tot 1886 gepacht heeft. Pachtte hij alleen het bijbehorende land en was de hofstede toen al afgebroken?

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Scherpenzeelseweg Groot Altena en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen. Altena was de meest oostelijk gelegen hofstede van Maarsbergen. Op de kaart van 1716 is Klein Altena wellicht wel te zien, het huis rechtsonder bij N.1., maar wordt niet apart vermeld in de lijst van percelen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C460 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen.

Volgens Boerenbouw op Herengoed pag 28 ev werd in 1886 deze boerderij door Jhr Mr Karel Antoni Godin de Beaufort afgebroken en als Nieuw Altena herbouwd aan de Griftdijk, zie de foto hieronder.

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - 1780 Erfgenamen van Louis Trip de Marez
voor 1834 - 1848 Jan Andries du Bois
1848 - 1883 Erven Jan Andries du Bois
1883 - 1886 Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort

Lijst van Pachters

voor 1517 - na 1540 Jan Rutgersen
voor 1557 - 1557 Anthonis Jansz
1577 - 1592 Cornelis Anthonisz
1593 - na 1622 Reijer Evertsen
na 1622 - voor 1637 Gerrit Teunisz
voor 1637 - 1659 Cornelis Gijsbertsen Bosch
1659 - voor 1690 Willem Cornelis Bosch
? - 1690 Jannigje Willems
1690 - ca 1706 Jan Krijnen
ca 1706 - 1712 Weduwe van Jan Krijnen
1712 - 1725 Albert Willemsen
1725 - 1730 Willem Harmensen van Ebbenhorst
1731 - 1737 Cornelis Cornelissen
1738 - 1747 Cornelis Errissen
1748 - 1762 Evert Thijssen van Kolfschoten
1762 - 1766 Aalt Teunissen van de Wetering
1766 - 1778 Gerrit Jansen Koudijs
1778 - 1804 Nog onbekend
1804 - ca 1818 Jan Breeschoten
ca 1818 - 1841 Jorden Steenbeek
1841 - 1852 Weintje Vermeulen
1852 - 1883 Nog onbekend
1883 - 1886 Gijsbert Legemaat

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020