Maarsbergen Groot Haksvoort (S) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede Groot Haksvoort behoort tot een van de oudste ontginningen in Maarsbergen benoorden de Grift en ontstond waarschijnlijk al in de 11e eeuw. Groot Haksvoort ligt in de knik van de Rottegatsteeg. De boerderij is in 2020 nog in bedrijf.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Rottegatsteeg Groot Haksvoort en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C083 een huis en erf op naam van de Weeskamer [van Amsterdam]. Het is waarschijnlijk een voorganger van de huidige boerderij Groot Haksvoort,

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van Willemien Blaauwendraad [RAZU T0389] met het opschrift 'Vader (Roelof Blaauwendraad *1881) op Haksvoort met familie'. Waarschijnlijk gaat het hierbij om zijn broer Bart die vanaf 1917 eigenaar van Groot Haksvoort was. Gezien het aantal paarden was dit een voor die tijd behoorlijk groot bedrijf.

Lijst van Eigenaren

1134 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - 1780 Erven Louis Trip de Marez
1780 -1846 Weeskamer van Amsterdam
1846 - 1917 Diaconie Waalse Gemeente Amsterdam
1917 - 1950 Bart Blaauwendraad
1950 - 1969 Petronella van Manen, wed Bart Blaauwendraad
1969 - na 1985 Antonie van Dijk

Lijst van Pachters

in 1331 Ghyze (van Ackenvoerde)
voor 1424 - na 1459 Evert Hendricksz
voor 1501 - 1531 Claes Henricx van Garderen
1531 - 1555 Jan Claesen van Garderen
1555 - ca 1577 Willem Aertsz
1577 - 1578 Jan Elbertsz
1578 - 1601 Jacob Arisz
1602 - ca 1610 Cornelis Arisz
ca 1610 - 1611 Metje Jacobs de Cruiff, wed Cornelis Arisz
1611 - ca 1637 Evert Gerritsz
ca 1637 - ca 1673 Cornelis Evertsen
ca 1673 - ca 1685 Lubbertje Gerrits, wed Cornelis Evertsen
1685 - ca 1692 Cornelis Cornelisz
ca 1692 - 1703 Bart Bartsz
1704 - ca 1726 Tijs Barten
ca 1726 - 1731 Gerrit Hendriksz de Kruijff
1732 - 1751 Evert Teunissen (van Dijk) (Valkeneng)
1751 - 1755 Grietje Teunis, wed Evert Teunissen
1757 - 1766 Cornelis Hendrikze Lokhorst
1766 - 1797 Aalt Teunissen van de Wetering
1797 - 1829 Cornelis Aalten van Harskamp
1829 - na 1863 Willem Pater

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020