Maarsbergen Groot Valkeneng (B) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede Groot Valkeneng werd voor het eerst genoemd in 1397 en lag aan de westzijde van de Woudenbergseweg, ten zuiden van kasteel Maarsbergen. De hofstede werd in 1889 gesloopt, een open plek herinnert nog aan deze boerderij. Aan de overkant ontstond later de afsplitsing Klein Valkeneng.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Groot Valkeneng en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

Onderstaande tekening is van Pieter Willem Schonck (1735-1807) en is hoogstwaarschijnlijk een afbeelding van Groot Valkeneng. Links op de achtergrond zien we de Folcoldus heuvel.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C519 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen.

Lijst van Eigenaren

vermeld 1384 Dirck Florensz van Broekhuizen
? - 1397 Nelle Dircks van Broekhuizen
1397 - na 1402 Dirk Wijnants
na 1402 - 1408 Wijnant Dircks
na 1408 - ? Jan Gerritsz
? - 1467 Jan van Wijck
1467 - ? Hendrick Hendricksz van Schevickhoven
? - 1475 Hendrick Gerritsz
1474 - 1491 Jacob en Bertout Pauw
1491 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1848 Jan Andries du Bois
1848 - 1882 Erfgenamen van Jan Andries du Bois
1882 - 1889 Jhr Mr Karel Anthonie Godin de Beaufort

Lijst van Pachters

1408 - ? Jan Gerritsz
1519 - ca 1560 Cornelis Goertsen
ca 1560 - 1574 Hendrick Cornelisz
1574 - 1579 Wouter Gerritsz
1579 - ca 1585 Claes Teunisz
ca 1590 - ca 1655 Jan Hendricksen Valckeneng
ca 1655 - ca 1672 Adriaen Jansen Valckenengh
ca 1672 - ca 1675 Leeg door oorlogsgeweld
ca 1675 - 1699 Melis Ariensz
1699 - 1739 Teunis Hermensz
1739 - 1747 Elis Willemsz van de Haar
1747 - na 1756 Niet verhuurd
1757 - 1765 Brand Jansen van Ginkel
1765 - 1776 Cors Teunissen van Ginkel
1776 - 1789 Jan Jacobse van Vlastuijn
1789 - 1797 Evert Otten van Davelaar
1797 - 1798 Cornelis Arissen
1799 - 1800 Jan Otten van de Broek
1800 - 1804 Peter Petersz van Ekeris
1804 - 1807 Cors Teunisz van Ginkel
1807 - ca 1817 Gerrigje Lagerweij, wed Cors Teunisz van Ginkel
ca 1817 - 1843 Klaas Cornelisse van de Meent
1843 - na 1846 Gerrigje Evertse van Ravenhorst, wed Klaas van de Meent

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020