Maarsbergen De Grote Bloemheuvel (J) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Grote Bloemheuvel heet sinds 1716 zo en staat nog steeds als ruďne in het centrum van Maarsbergen tegenover de kerk. De hofstede werd tevens herberg na opening van het station Maarsbergen in 1845 en stond toen ook bekend als Wapen van Maarsbergen.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Grote Bloemheuvel en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen. De laan van linksonder naar rechtsboven is de toenmalige Herensteeg naar kasteel Maarsbergen, thans Woudenbergseweg.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C295 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen.

In Boerenbouw op Herengoed op pg 28 wordt deze boerderij beschreven.

Hieronder de Grote Bloemheuvel in betere tijden, op de gevel prijkt het wapen van Maarsbergen, daaronder de situatie op 15-8-2019.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Voormalige Boerderij en Café De Grote Bloemheuvel

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1848 Jan Andries du Bois
1848 - 1882 Erfgenamen van Jan Andries du Bois
1882 - 1922 Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort
1922 - 1951 Hillegonda Maria Spiekerman
1951 - 1962 Sander van Laar
1962 - 1971 Alida en Willem Jan Wulfert van Laar
1951 - 1962 Willem Jan Wulfert van Laar
1973 - na 1984 Johannes van Nuijssenborgh

Lijst van Pachters

voor 1523 - 1535 Gerrit Saren
1536 - voor 1557 Reijer Aertsen
? - 1557 Marie, wed Reijer Aartsen
1558 - na 1585 Rutger Aertsz
? - 1595 Ariken, wed Rutger Aertsz
1596 - na 1623 Gerrit Claesen
na 1623 - voor 1640 Marrigje Meusen
voor 1640 - 1642 Elis Melisz
1642 - 1680 Cornelis Cornelissen Floor
1681 - 1701 Willem Evertsen
1701 - 1742 Cornelis Goossensen
1742 - 1770 Thomas Koendertsz Boekholt
1771 - 1774 Sijmen Willemsen van Schenkhorst
1775 - 1776 Teunis van de Wetering
1776 - 1807 Cors Teunissen van Ginkel
1807 - na 1810 Melchert van Ginkel
ca 1821 - 1842 Gerrit Reijerse van de Haar
1842 - na 1846 Bart Blauwendraad

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020