Maarn Brummelsbergen - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Brummelsbergen is een hofstede die al in 1367 bestond. De hofstede lag op de grens tussen Maarn en Woudenberg oostelijk van Mandersloot. Van de oudste geschiedenis is nog nauwelijks iets bekend. Mogelijk is Mandersloot een afsplitsing. Zie voor alle tot nu toe bekende details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen :Maarn Brummelsbergen Brummelsbergen.

In het Maatboek van Maarn 1810 staat perceel 130 op de Haar op naam van Pieter van Ekeris. We nemen aan dat het aan dit percelen grenzende erf met de hofstede ook in zijn bezit was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A559 een huis en erf op naam van de Gereformeerde Armen. Deze voormalige hofstede lag op de plaats waar in 2020 een grote schuur met de naam Brummelsbergen staat aan de gelijknamige weg ten zuidoosten van Mandersloot.

Hieronder een foto van Brummelsbergen 2014

Lijst van Eigenaars

1799 - 1826 Barend Jansse van Garderen
1826 - 1845 De Gereformeerde Armen
1845 - ca 1850 Dirk van Ginkel
ca 1850 - ca 1859 Carel Eliza van Strijen
in 1859 Wijnand Moesbergen
1859 - 1871 Wouter Veltjesgraaf
1871 - 1898 Antonia Versteeg, wed Willem van Ekeris
1898 - 1906 Peter van Ekeris
1906 - 1908 Hendrik Adriaan van Beuningen
1908 - 1943 Coenraad Samuel van Beuningen

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020