Maarn De Haar - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze hofstede, die op de oude kampontginning de Haar ontstond, de website Historische Huizen: Maarn Dwarsweg De Haar.

Hofstede De Haar is te vinden op de oudst bekende kaart van Maarn, zie Ontginningskaart van Maarn 1646. De hofstede lag op de noordelijke rand van een zandrug (de Haarwal) evenals Mandersloot en Eickelenburgh, onderdeel van een oude kampontginning die mogelijk al rond de 11e eeuw is onststaan. Op de kaart is links van de hofstede de Heijgraeff te zien die in de 13e eeuw onderlangs de zandrug werd gegraven.

David Godin liet in 1659 een prachtige kaart van zijn buitenplaats Eijckelenburg vervaardigen: zie Eijckelenburgh. Op deze kaart is ook de naburige hofstede De Haar getekend.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Haar staat op perceel 29 D'Hofsteede genaamt de HAER op naam van De Vrouw van Deijll. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld Maria Jacoba Pijnssen van der Aa, vrouwe van Deil en Renswoude.

In het Maatboek van Maarn 1810 staan de percelen 157, 158 en 159 op de Haar op naam van Anna Maria en Henrika Geertruida Grafinne van Regteren. We nemen aan dat het aan perceel 157 grenzende erf met hofstede de Haar ook in hun bezit was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A505 een huis en erf op naam van H G Gravin van Rechteren. Het gaat hier om hofstede de Haar die ten oosten van de Dwarsweg tegenover Eijckelenburgh ligt in de oude kampontginning De Haar.

De boerderij brandde in 1923 af en werd kort daarna herbouwd door J. F. de Beaufort. Eind vorige eeuw werd De Haar een manège en dat is het nu in 2020 nog steeds, zie RSC Henschoten. Hieronder foto van boerderij de Haar.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Voormalige Boerderij De Haar.

Lijst van Eigenaren

voor 1440 - na 1470 Steven van Zuijlen van Nijevelt
? - ca 1473 Jacob van Zuijlen van Nijevelt
ca 1473 - 1483 Hendrik van Zuijlen van Nijevelt
1493 - 1532 Gerard (Gerrit) van Zuijlen van Nijevelt
1532 - 1545 Jacob van Zuijlen van Nijevelt
1545 - 1588 Jacob van Zuijlen van Nijevelt
1588 - 1591 Catharina de Cock van Weerdenburg
1591 - 1612 Arent van Scherpenzeel heer van Ophem
1612 - ca 1626 Lodewijk Lommetsum
ca 1626 - 1681 Mr Dirck van Lommetsum
in 1681 Adriaan van Lommetsum
1681 - 1721 Jacob Morraij
1721 - 1724 Gerard Morraij
in 1724 Mr Allard Pannekoek
1724 - 1733 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1733 - 1763 Anna Maria de Marez vrouwe van Deijl, wed Gerard Maximiliaan
1763 - 1765 Erfgenamen van Anna Maria de Marez
1765 - 1796 Florentina Charlotta Sophia, gravin van Rechteren
1796 - 1810 Anna Maria en Henriette Geertruij, gravinnen van Rechteren
1810 - 1830 Henriette Geertruij, gravin van Rechteren
1830 - na 1868 Hendrik Daniel Hooft van Woudenberg van Geerestein
1913 - ca 1923 Gijsbertus van Ekeris
ca 1923 - ca 1945 Mr Joachim Ferdinand de Beaufort
ca 1945 - 1977 Gerrit Jan Blijdenstijn
in 1978 G J van Ee

Lijst van Pachters

voor 1440 - na 1456 Maas Godertsz
in 1470 Jan Hendricksz
in ? Willem Berntsz
voor 1511 - na 1523 Loye (Lucy) NN, wed Willem Berntsz
in 1536 Jan Willemsen
voor 1625 Jan Jansen
voor 1625 De weduwe van Jan Jansen
ca 1625 - 1649 Aris (Adriaen) Saren
1649 - ca 1667 Meus Petersen
ca 1667 - 1709 Peter Meusen
1709 - 1715 Teunis Gerritsz Knoppert
ca 1715 - 1733 Jan Morren van Huisstede
1734 - 1740 Aris Jansen
1740 - 1746 Jochem Otten van Doorn op Huistede
1771 - 1807 Jan Thijsen van Kolfschoten
1807 - 1839 Lammert van Kolfschoten
1889 - 1915 Gerrit van Ekeris
na 1925 - 1950 Wouter Doornekamp
1950 - 1975 Melis Doornekamp, bedrijfsleider

Bronnen

Email Wouter Doornekamp 13-9-2020
[...] Het gezin moest in 1977 Boerderij De Haar verlaten omdat de eigenaar Gerrit Jan Blijdenstein (of zijn zoon Dick Blijdenstein) de boerderij te koop zette.
[...] Een paar jaar geleden ben ik nog eens wezen kijken op Boerderij De Haar, nu een ruitercentrum. De boerderij was erg verwaarloosd, helaas. Het koetshuis ernaast (ik meen Dwarsweg 3) - oorspronkelijk uit 1830 - was door de eigenaar geheel gerestaureerd en was erg netjes.
[...] Gerrit Jan Blijdenstein was getrouwd met Margreet De Beaufort. Na de 2-de wereldoorlog kocht Gerrit Jan Boerderij de Haar van zijn schoonvader Joachim Ferdinand de Beaufort. Gerrit Jan wilde de boerderij niet verpachten aan mijn vader. Mijn vader is in 1950 als een soort bedrijfsleider in dienst getreden bij Gerrit Jan. Vanaf dat moment is mijn grootvader met pensioen gegaan en in het koetshuis gaan wonen. Mijn grootvader Wouter Doornekamp kwam met zijn gezin in de lente van 1925 op Boerderij De Haar wonen.
Email Wouter Doornekamp 20-9-2020
[...] Ik weet niet of mijn grootvader meteen pachter werd, maar later in ieder geval wel. In 1950 toen mijn vader (Melis Doornekamp geb 1925) en mijn moeder (Jannetje Sukkel geb 1927) huwden en op de Boerderij de Haar kwamen wilde mijn vader ook graag pachten, net als zijn vader. Maar G.J. Blijdenstein wilde zelf dingen proberen en kreeg mijn vader als alternatief het aanbod om als bedrijfsleider in dienst te komen van Blijdenstein. Ik heb de overeenkomst nog in mijn bezit. [...]

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020