Maarsbergen Groot Rumelaar | 't Hoekske - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Het Hoekske werd ook wel Groot of Maarsbergs Rumelaar genoemd en ligt op het oostelijke einde van de Rottegatsteeg op de grens met Woudenberg. Deze hostede is waarschijnlijk het oudste onderdeel van de buurtschap Rumelaar, een aantal afsplitsingen ligt in Woudenberg. De boerderij is in 2020 nog volop in bedrijf, er worden geiten- en kippen gehouden.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Rumelaarseweg 't Hoekske. Hierin is ook een uitgebreide reconstructie opgenomen van ontstaan en ontwikkeling van de buurtschap Rumelaar in de loop van de tijd.

Op de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen komt 't Hoekske niet voor want het behoorde niet tot het bezit van kasteel Maarsbergen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C018 een huis en erf op naam van Jan Meerveld, bouwman. Het gaat hier om een voorganger van de huidige boerderij 't Hoekske.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt Groot Rumelaar beschreven op pag 53-54.

Hieronder een foto uit 2013 van de boerderij.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Boerderij Groot Rumelaar (Het Hoekje).

Lijst van Eigenaren

in 1375 Johannes van Groenewoude
? - 1401 Jacob van Groenewoude
1401 - 1417 Belye Eerstdr van Groenewoude
1417 - na 1446 Beernt Proeys
in 1453 Willem van Steenre
voor 1470 - 1504 Jacob Proeys
1504 - na 1506 Margriete Jacob Proeysdr
in 1536 Agnese van Leeuwenberg
voor 1577 - na 1584 Erfgenamen van juffrouw Ruitenberg
in 1604 Gerrit van Woldenburch
? - 1608 Gijsbert van Wije
1608 - ca 1610 Herman van Wije
ca 1610 - 1643 Helmert Fransz van Overeem
ca 1643 - ca 1656 Gijsberta van Triest, wed Helmert Fransz van Overeem
ca 1656 - na 1680 Jan Helmertsz van Overeem
ca 1656 - na 1680 Jantje Wulferts de Bruijn, wed Jan Helmertsz van Overeem
1701 - 1735 Wulfert Jansz van Overeem
1735 - na 1749 Gerrit Jansz van Apeldoorn
voor 1783 - 1805 Wulphert van de Wetering
in 1832 Jan Teunissen van Meerveld
1839 - 1893 Tijmen van Wolfswinkel
1893 - 1903 Teunis van Wolfswinkel
1903 - 1925 Jan Karel Hendrik de Beaufort cs
1925 - 1951 Joachim Ferdinand de Beaufort
1951 - 1961 Johannes Bernardus de Beaufort cs
1961 - 1984 Jan de Vries
1984 - na 1985 Jan van Wolfswinkel

Lijst van Pachters

in 1417 Johan Bouman
ca 1510 Teunis Hendricksz van Brussel
voor 1517 - na 1525 Andries Helmertsz
1536 - ? Gerrit Saren
in 1577 Herman Gerritsz
ca 1580 - 1591 Jan Evertsen
1591 - 1601 Teunis Jordensen
1601 - 1604 Adriaen Teunisse
1605 - 1643 Helmert Fransz van Overeem

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020