Maarn Hoog- en Laag Kanje/Conje - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Deze hofstede (of waren het er twee?) stond in Maarn aan de Laan van Laag Kanje en kent een gecompliceerde ontstaansstructuur.
Zie voor de gedetailleerde beschrijving de website Historische Huizen Hoog en Laag Kanje.

De Ontginningskaart 1646 van Maarn werd gebruikt om de tot dan toe gemeenschappelijke woeste gronden van Maarn te verdelen en in eigendom uit te geven. Strook 1 en 2 van de Birkt vielen toe aan respectievelijk Elias Verhaer en Jan Jacobs 'de Oude' die we terug zien komen in onderstaande lijst van eigenaars.

Bij de tiendkaart van Maarn 1751, deelkaart de Birkt en het Veen zien we strook 1 en 3 terug met daartussen een weg, strook 2, de huidige Laan van Laag Kanje. Aan deze weg vinden we bij Hoog Kanje op perceel 2M een hofsteede en op Laag Kanje op perceel 3b, de plaats waar zich in 2020 de receptie van het Allure Park Laag Kanje bevindt, een 'Hofsteede cum annexis'. Beide hofsteden staan op naam van Hendrik Klaass Veenendaal. Ze worden in 1765 verkocht aan Gerrit Steenbeek voor f. 1600.

In het Maatboek van Maarn 1810 wordt perceel 89 in de Birck als volgt beschreven: Hage en Bouwland Naar aftrek van Een huis en Erve. Dit erf met huis ligt aan de toenmalige Laag Kanje Steeg in perceel 89. Tegenover dit erf ligt ingeklemd tussen de percelen 82 en 83 nog een erf met bebouwing, waarschijnlijk gaat het hier om een schaapskooi. De genoemde percelen staan op naam van Gijsbertje van Mane Wed Matijs van Gijtenbeek en we nemen aan dat daar de genoemde erven bij horen. We zien uitsluitend de hofstede op Laag Kanje terug, de hofstede op Hoog Kanje is niet ingetekend, verdwenen?

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A426 een huis en erf op naam van baron G C C J van Lijnden van Sandenburg, lid der Staten. Deze hofstede lag in Laag Kanje in het noorden van de Birck aan wat tegenwoordig de Laan van Laag Kanje heet. Op Hoog Kanje is de hofstede die nog wel te zien is op de Tiendkaart van 1751 verdwenen. Het kan zijn dat de hofstede op perceel A198 die een stuk oostelijker lag een opvolger is ...

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 6 informatie over de geschiedenis van deze boerderij. De hofstede Hoog en Laag-Kanje zou worden omstreeks 1760 bekend als Conje en zijn in het bezit van H K Veenendaal. Het boek beschrijft ook de familie van Geijtenbeek als als bezitters die het op 26-8-1819 verkopen aan baron van Lynden van Sandenburg. Diens familie verkoopt in 1872 Laag-Kanje aan mr M C Lotsky, advocaat te Amsterdam en Hoog-Kanje aan aan R Dorresteijn, gemeentesecretaris te Woudenberg. Hoog-Kanje komt in 1900 in het bezit van familie Lieftinck die het in 1856 herbouwde huis in 1935 opnieuw liet optrekken. Laag-Kanje wordt in 1899 verkocht aan W H baron Taets van Amerongen te Zeist.

Hieronder boerderij Laag Kanje die eind vorige eeuw werd vervangen door de receptie van het vakantiepark Laag Kanje.

Lijst van Eigenaars

in 1536 Gijsbert Botter, Evert Gerritsen, Jacob van Nijeveld en Willem Bor van Amerongen, Peter Jansz van Westrenen
in ? Rutger Lambertsen, Aert van Nijeveld en Evert Teunisz, Dirck Jansen
voor 1616 - 1629 Kinderen van Rutger Lambertsen en Lodewijck van Lommetsum, Gerrit Verhaer
? - 1629 Kinderen van Rutger Lambertsen en Elias Verhaer
1629 - ? Jacob Petersz, Willem Lommetsum en Elias Verhaer
voor 1643 - 1646 Jan Jacobsen 'De Oude' en Elias Verhaer
1646 - 1657 Jan Jacobsen 'De Oude' en Gijsbert Jansz
1657 - ? Jan Jacobsen 'De Oude' en Aaltje Jans, wed Gijsbert Hendriksz
? - 1662 Gerrit Jansz
1662 - ca 1676 Maria van Koevoet
voor 1675 - 1699 Elis Jansen van Landaes en Georgius Bosch
1699 - ca 1716 Elis Jansen van Landaes en Maria Odilia de Gruijter
ca 1716 - 1765 Hendrick Clasen Veenendaal
1765 - voor 1775 Gerrit Cornelissen Steenbeek
voor 1775 - 1795 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
1795 - 1804 Arnoldus van Geijtenbeek
1804 - 1809 Matthijs van Geijtenbeek
in 1809 IJsbrand Engelbert van Bevervoorden
1809 - 1819 Gijsbertje van Maanen, wed Matthijs van Geijtenbeek
1819 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron Van Lynden van Sandenburg
1850 - 1872 Willem Hendrik baron Van Lynden van Sandenburg
1872 - 1886 Mr Marius Cornelis Leendert Lotsy
1886 - 1888 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen
1888 - 1892 Hijmen van Selm
1892 - 1894 Dirk Dolman
1894 - 1899 Willemijntje Berkhof, wed Dirk Dolman
1899 - 1936 Willem Hendrik Taets van Amerongen van Woudenberg
1899 - 1936 Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd Taets van Amerongen

Lijst van Pachters

in 1536 Ot Brantsz, Peter Dircksz, Gosen Lambertsz en Cornelis Teunisz, Jan Claessen
in ? Saar Reijersen, Teunis Thomassen en Evert Teunisz, Dirck Jansen
in ? Willem Jansen, Herman Hermansen
in ? Aris Saren, Gijsbert Hendricksz
in ? Jan Jacobsen
in ? Willem Jan Evertsen
voor 1626 - na 1631 Rijck Aertsz
voor 1648 - 1667 Gerrit Rijcksen
ca 1716 - 1742 Hendrick Claessen Venendaal
1742 - 1775 Gijsbert Hendricksz Dekker
1775 - 1776 Cornelia Hendriks Veenendaal, wed Gijsbert Dekker
1776 - 1787 Gerrit Jordensz Steenbeek
1787 - 1797 Evert Otten van Davelaar
1797 - 1802 Lammert Harmensz van Ginkel
1802 - na 1808 Gerrit Reijerse van de Haar

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020