Maarsbergen De Kikvorsch (F) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede De Kikvorsch ligt zuidelijk van de Buurtsteeg en werd voor en rond 1800 Bergveld genoemd. Het is in 2020 een woonboerderij.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Buurtsteeg Kikvorsch en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B108 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries Dubois, ambachtsheer van Maarsbergen. Deze hofstede de Kikvorsch of Bergveld lag direct zuidelijk van de huidige Buurtsteeg.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt De Kikvorsch / Bergveld beschreven op pag 44-45.

Hieronder De Kikvorsch op een oude ansichtkaart.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Voormalige Boerderij Bergveld | de Kikvorsch

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1732/33 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1732/33 - 1734 Anna Maria de Marez
1734 - 1792 Jacob Hendrik graaf van Rechteren
1792 - 1798 Rudolph Christiaan graaf van Rechteren
1798 - 1805 Aalbert Gerritsen Koudijs
1805 - 1848 Mr Jan Andries du Bois
1848 - 1882 Erven van Mr Jan Andries du Bois
1882 - 1922 Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort
1922 - na 1985 Hillegonda Maria Spiekermann

Lijst van Pachters

voor 1512 - na 1549 Jan Stevensen
voor 1557 - 1576 Adriaen Jansz
1577 - na 1596 Jan Teunissen Davidt
voor 1598 - 1602 Marie, wed Jan Davidt
1603 - na 1624 Steven Adriansz (Arrisz)
voor 1642 - voor 1653 Teunis Stevensz
voor 1653 - 1658 Steven Teunisz de Rouw
1658 - na 1670 Cornelis Gijsbertsen Bosch
voor 1675 - 1735 Cornelis Jansen den IJseren
1735 - 1769 Arien Melissen
voor 1797 - 1802 Aalbert Gerritse Koudijs
1802 - ca 1821 Gerrit Reijerse van de Haar
ca 1821 - na 1822 Evert van der Horst
? - 1826 Laurens Veltjesgraaf
1826 - 1845 Geertruij van den Broek, wed Laurens Veltjesgraaf
1845 - na 1846 Wouter Veltjesgraaf

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020