Maarsbergen Klein Haksvoort (R) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De hofstede Klein Haksvoort is voor 1440 afgescheiden van Haksvoort. De hofstede is nog in bedrijf, daarnaast is er ook gelegenheid tot het houden van vergaderingen en bijeenkomsten. De boerderij ligt aan de Rottegatsteeg vlak bij Groot Haksvoort ter hoogte van de 'knik' in deze weg.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Rottegatsteeg Klein Haksvoort en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C095 een huis en erf op naam van Gerardus van Voskuilen, bouwman. Het is waarschijnlijk een voorganger van de huidige boerderij Klein Haksvoort,

Hieronder en foto van Klein Haksvoort uit 2010.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Boerderij Klein Haksfoort

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1717 Louisa de Marez
1717 - 1738 Sophia Alida van Luchtenburg
1738 - 1749 Constantia Maria en Jean Charles Smissaert
1749 - 1766 Jean Charles Smissaert
1766 - 1770 Constantia Maria Smissaert
1770 - 1775 Willem Evertsen
1775 - 1779 Weijntje Aerts Kooij, wed Willem Evertsen
1779 - 1836 Gerardus van Voskuilen
1836 - 1854 Hendrik van Voskuilen
1854 - ? Jan van Voskuilen
? - 1913 Gerardus van Wittenberg
1913 - 1960 Frank en Teuntje van Wittenberg
1960 - 1981 Hendrika Gerarda van Leersum
1981 - na 1985 Antonie van Wolfswinkel

Lijst van Pachters

ca 1440 Lisben Maes
voor 1517 - ca 1565 Thonis Aelbertsen
ca 1565 - 1577 Cornelis Anthonisz
1577 - 1585 Hendrick Melisz
1585 - 1610 Huijbert Helmertsz
1611 - 1632 Jan Teunisz van Garderen
1632 - ca 1660 Beatrix Huijbertsz, wed Jan van Garderen
ca 1660 - 1663 Cornelis Jansz van Garderen
1663 - 1671 Hendrikje Arisdr, wed Cornelis van Garderen
1671 - na 1678 Aelt Aertsz
voor 1683 - ca 1687 Reijer Morren
ca 1687 - 1695 Jan Stevensz van Leersum en Sander Gerritsz
ca 1696 - na 1720 Dirk Lambertsen Lagerweij
na 1720 - voor 1731 Maes Jansz
? - 1731 Tijs Jansz
1731 - 1749 Jan Jansz van Geijtenbeek
1749 - 1772 Willem Evertsen

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020