Maarsbergen Klein Valkeneng (V) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Klein Valkeneng is een afsplitsing van Groot Valkeneng en ligt ten oosten van het kasteel ter hoogte van de knik in de Woudenbergseweg. Het is nu in 2020 een woonboerderij en bed & breakfast.

Zie voor de gedetailleerde beschrijving de website Historische Huizen. Maarsbergen Woudenbergseweg Klein Valkeneng en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Op de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen is deze hofstede niet terug te vinden behalve in de legenda onder V ter grootte van 2 morgen, 2 hont en 10 roeden.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C488 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Het gaat hier om hofstede Klein Valkeneng, gelegen oostelijk van het kasteel.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt De Kleine Valkeneng beschreven op pag 34-36.

Hieronder en foto van De Kleine Valkeneng uit 1999.

Lijst van Eigenaren

voor 1536 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - 1780 Erven van Louis Trip de Marez
in 1834 Cornelis van Ginkel
? - 1839 Jan Andries du Bois
1839 - ? Evertje Lagerweij
? Carel Eliza van Strijen
? - 1853 Christoph Wilhelm Voet
1853 - 1871 Jan Reijersen van de Haar
1871 - 1876 Jannigje van de Weerd
1876 - 1927 Willem Jacob Lagerweij

Lijst van Pachters

< 1536 > Willem Gijsbertsz
1546 - ca 1569 Cornelis Jacobsz
ca 1569 - 1574 Jan Jansz van Drieweken
1574 - 1582 Niet verhuurd
1582 - 1583 Herman Arrisz
1583 - ca 1585 Anna, wed Herman Arrisz
ca 1590 - ca 1640 Cornelis Geurtsz
ca 1640 - ca 1646 Aeltgen, wed Cornelis Geurtsz
ca 1646 - ca 1670 Arris Cornelisz
ca 1671 - 1693 Cornelis Stevensz
1693 - 1736 Onbewoond, onzeker of er een huis stond
1736 - 1767 Aalbert Jansen Veenhof
1767 - 1777 Aart Dirkse van Kooij
1777 - 1783 Cornelis van Woudenberg
1783 - 1785 Teunis van de Wetering
1786 - 1792 Jan Hendriksen van Voorthuijsen
1792 - ca 1803 Hendrik Voskuilen
ca 1818 - na 1822 Jan Breeschoten
< 1846 > Jan Termaten

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020