Maarsbergen De Kleine Bloemheuvel (M) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Kleine Bloemheuvel is waarschijnlijk ooit begonnen als huis bij de eendenkooi waarvan het restant nog steeds bestaat in landgoed De Kom ten oosten van de Woudenbergse weg en werd ook Kooijhuis genoemd. Na 1882 ontwikkelde de hofstede zich tot herberg, pension en tenslotte tot het bekende Motel Maarsbergen. In 2020 is het restaurant La Place erin gevestigd, van de oorspronkelijke boerderij rest nog het voorhuis.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Kleine Bloemheuvel en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C343 een huis en erf op naam van Hendrik Peelen, bouwman, het Kooijhuis of Kleine Bloemheuvel.

Hieronder foto's van Pension Bloemheuvel en Motel Maarsbergen.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: De Kleine Bloemheuvel

Lijst van Eigenaren

ca 1535 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - ca 1822 Jan Andries du Bois
ca 1822 - 1824 Johannes van de Haar
1824 - 1841 Hendrik Peelen
1841 - 1842 Jacob van Hall
1842 - 1866 Jan Jansz van Selm
1866 - 1868 Antje Borst, wed Jan van Selm
1868 - 1884 Jacobus van Selm
in 1884 Gijsbert van der Lee
1884 - 1922 Jhr Karel Anthonie Godin de Beaufort en erven
1922 - 1946 Hillegonda Maria Spiekermann

Lijst van Pachters

1535 - 1542 Laurens van Wolfswynckel
1542 - ? Hendrick van Coten
voor 1583 Embert NN
1583 - na 1587 Gilles Willemsz Snack
? - ca 1641 Teunis Teunisz
ca 1641 - 1680 Jan Cornelisz
1680 - 1742 Jan Evertsz Kooijman
1742 - 1789 Jan Aalten van de Haar
1789 - 1810 Erfgenamen van Jan Aalten van de Haar
1810 - 1842 Hendrik Peelen
1842 - 1847 Willem de Ruijter
1870 - 1920 Gijsbert van der Lee
1920 - 1936 Gijsbert van der Lee Jr

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020