Maarsbergen De Kleine Vossen - Inleiding Naamlijst Huizenlijst

Inleiding

De Kleine Vossen is een afsplitsing van de Vossenplaats, ontstaan tussen 1719 en 1764.

Zie voor de gedetailleerde beschrijving de website Historische Huizen. Maarsbergen Buurtsteeg Kleine Vossen en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

De Kleine Vossen komt niet voor op de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 van Justus van Broeckhuijsen. De Vossenplaats is inmiddels verdwenen, wellicht is de Kleine Vossen de nog bestaande boerderij even verder westelijk aan de Buurtsteeg. Dit wordt bevestigd door het kadaster van 1832 waar sprake is van een huis en erf in het bezit van dagloner Cornelis van Veldhuizen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B103 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries Dubois, ambachtsheer van Maarsbergen. Dit huis ligt zuidelijk van de Buurtsteeg ten oosten van de Kikvorsch. .

Hieronder foto's van deze boerderij uit 1985 en 2007, er heeft in die tijd een flinke verbouwing plaatsgevonden.

Opgemerkt moet worden dat bovenstaande boerderij nu iets noordelijker ligt dan op de kadasterkaart, vrijwel op de aangegeven plek ligt een arbeiderswoning, waarschijnlijk daterend van nŠ 1832, zie onderstaande foto uit 2007 ...

Lijst van Eigenaren

1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1789 Erven Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
ca 1804 - 1808 Frederik Klaasz van DriŽnhuizen
1808 - 1809 Jannigje van Breenen, wed Frederik van DriŽnhuizen
1809 - 1810 Dirk van Amerongen
1810 - 1840 Cornelis Breunisse van Velthuizen
1840 - 1844 Bruinis Veldhuizen
1844 - ? Hannes (Johannes) Veldhuizen
? - 1850 Hermanus de Vriendt
1850 - 1856 Jan Reijersen van de Haar
1856 - 1859 Christoph Wilhelm Voet
1859 - 1877 Mr Adam George Camillus Alsche
1877 - 1886 Gijsbert Blokhuis
1886 - 1888 Wouterus Andries en Anna Maria Cornelia Blokhuis
1888 - 1901 Anna Maria Cornelia Blokhuis
1901 - 1922 Hermanus Dirksen
1922 - 1939 Pieter van Rhenen
in 1939 Antonie van Garderen
1939 - na 1985 Hillegonda Maria Spiekermann

Lijst van Pachters

ca 1736 - 1790 Wouter Clasen
1800 - ca 1803 Jochem Ronk

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020