Maarsbergen Koudhoorn - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Koudhoorn, ook wel Kouthoorn en Koudhoven genoemd, is gebouwd rond 1735. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Onbekend Koudhoorn.

De arbeiderswoning Kouthoorn (ook Koudhoorn) stond aan de Koudelaan ten oosten van de toenmalige eendenkooi, thans de Kom. Koudhoorn is ca 1976 afgebroken, iets noordelijker staat nu een grote villa daar gebouwd door de oud burgemeester van Maarn baron van Hemert tot Dingshof..

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C401 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Het gaat hier om Kouthoorn, een arbeiderswoning.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt Koudhoorn vermeld op pag 31.

Hieronder een illustratie uit '800 Jaar Maarsbergen', pag 68. De schrijver noemt 'een nazaat van de Peerdepoot' als bewoner, wie weet wie 'de Peerdepoot' was?

Lijst van Eigenaars

ca 1735 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1756 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1756 - ? Francois Doublet heer van Groenevelt
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - ca 1785 Ergenamen van Hendrik van Kessel
1789 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804-1848 Jan Andries du Bois
1848-1882 Erfgenamen van Jan Andries du Bois

Lijst van Bewoners

1735-1771 Abraham Overvest
1771 - 1789 Hendrijntje van der Klift, wed Abraham Overvest
voor 1741 - na 1747 Teunis van Hattum
voor 1741 - na 1747 Gerrit Cornelisz IJseren
in 1747 Jan Claasen
1740 - 1747 Anthonie Cornelissen van Woudenberg
in ? Hendrik Jansen
in ? Cornelis Jacobsen
1741 - ca 1744 Gerrit Gerritsz Rookes
1751 - ca 1754 Jan IJmerden

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020