Maarsbergen De Lammersdam (T) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Hofstede de Lammersdam is waarschijnlijk een afsplitsing van Klein Haksvoort ergens tussen 1525 en 1536. De boerderij is in 2020 nog in bedrijf.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Rottegatsteeg Lammersdam en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C028 een huis en erf op naam van Jan van Ravenhorst, bouwman. Het is waarschijnlijk een voorganger van de huidige boerderij Lammersdam. De knik in de Rottegatsteeg oostelijk van de Lammersdam is er later uitgehaald.

Hieronder een foto uit 2014 van de boerderij die in 1913 werd gebouwd door Marinus van Wolfswinkel.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Boerderij Lammersdam

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1717 Louisa de Marez
1717 - 1738 Sophia Alida van Luchtenburg
1738 - 1770 Constantia Maria Smissaert
1770 - ca 1795 Johannes Jansz van Manen
ca 1795 - 1808 Hendrik Hannesen van Manen
1808 - 1827 Rijkje van Voskuilen, wed Hendrik van Manen
1827 - 1872 Jan van Ravenhorst
1875 - 1905 Kornelis van Wolfswinkel
1905 - 1962 Marinus van Wolfswinkel

Lijst van Pachters

ca 1530 - ca 1555 Willem Teunissen
ca 1555 - 1585 Anthonis Willemsz
1585 - na 1619 Lambert Anthonisz
na 1619 - 1629 Betgen Jans, wed Lambert Anthonisz
1629 - voor 1642 Cornelis Lambertsz
voor 1642 - ca 1671 Jan Woutersen
ca 1671 - voor 1693 Jan Teunissen
voor 1693 - 1706 De weduwe van Jan Teunissen
1707 - 1729 Jan Cornelissen
1730 - 1735 Thijs Barten van de Lagemaat
1735 - 1743 Jan Jansen van Lambalgen
1743 - ca 1795 Wulphert Evertsen van de Grift


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020