Maarsbergen Naamloos Huis op B033- Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B033 een huis en erf op naam van Aalt Lagerweij, bouwman. Dit huis en erf lagen iets ten westen van wat nu de Oude Wijkerweg heet. Het huis, waarschijnlijk een arbeiderswoning of keuterij, stond in 1903 nog op de topografische kaart, in 1932 al niet meer.

Lijst van Eigenaars

in 1832 Aalt Lagerweij

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020