Maarsbergen Vossenbos - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel B099 een huis op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen.

Op dezelfde plek staat nu een gerenoveerde arbeiderswoning met als naam Het Vossenbos. Zie onderstaande afbeelding uit "800 jaar Maarsbergen' pag 145 en een foto uit 2014.

Lijst van Eigenaars

in 1832 Mr Jan Andries du Bois

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020