Maarsbergen Naamloos Huis 2 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Spoorlaan Naamloos Huis.
In 1843 is dit huis verdwenen. In 1875 is er een nieuw huis op dit perceel gebouwd.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C353 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Dit huis en erf lagen tegen het noordoostelijke deel van de huidige kolken aan, waarschijnlijk ging het om een arbeiderswoning of keuterij.

Waarschijnlijk is de woning ten oosten van de huidige Kolken aan de Spoorlaan 2 een opvolger van dit huis en erf, zie de foto hieronder uit 2013.

Lijst van Eigenaars

1785 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - 1843 Mr Jan Andries du Bois

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020