Maarsbergen Het Kooijhuisje - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Onbekend Het Kooijhuisje.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C362 een huis en erf op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Dit huis en erf lagen ten westen van de Kleine Bloemheuvel boven de Kom, waarschijnlijk ging het om een arbeiderswoning die mogelijk bij de eendenkooi hoorde. Het huis is waarschijnlijk bij de aanleg van de spoorweg afgebroken.

Lijst van Eigenaars

voor 1535 - 1656 Abdij van Berne
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1719 Margaretha en Isabella Sophia van der Muelen
1719 - 1752 Eger Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1777 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
? - 1781 Hendrik van Kessel
1781 - 1785 Erven Hendrik van Kessel
1785 - 1793 Willem Andries Abbema, Willem en Matthijs Lagerweij
1793 - 1803 Willem Lagerweij
1803 - 1804 Teuntje Lagerweij
1804 - ca 1840 Mr Jan Andries du Bois

Lijst van Bewoners

1761 - na 1780 Gerrit Jacobsen van den Berg

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020