Maarsbergen Naamloos Huis 3 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Dit kleine boerderijtje lag aan de oostkant van de Woudenbergse weg iets ten zuiden van De Kleine Valkeneng net voorbij de knik. Nu in 2020 staat op dezelfde plek een woonhuis.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren op de website Historische Huizen: Maarsbergen Hof te Heideweg 1 (?) Naamloos.
NB Het huidige adres is Woudenbergseweg 38.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C495 een huis en erf op naam van de Gereformeerde Armen. Dit huis en erf lagen iets ten zuiden van Klein Valkeneng.

De nestor van de CHC Maarn-Maarsbergen Rien Pater is in dit huis geboren. Van hem zijn de volgende historische afbeeldingen uit ca 1900, 1950, 1970 en 1980 van deze boerderij.
NB Wie zijn de mensen die op de eerste afbeelding poseren voor de boerderij?

Lijst van Eigenaars

voor 1764 - 1873 Diaconie van Doorn
1873 - 1881 Aalt Dubois
1881 - 1882 Erfgenamen van Jan Andries Dubois
1882 - 1922 Jhr Mr Karel Anthonie Godin de Beaufort
1922 - 1982 Hillegonda Maria (Gonda) Spiekermann

Lijst van Pachters

voor 1764 - na 1771 Jannigje Geseker
na 1936 Cornelis Marinus Pater

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020