Maarsbergen Naamloos Huis 4 - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C543 een huis op naam van Mr Jan Andries du Bois, ambachtsheer van Maarsbergen. Het huis lag iets westelijk van het kasteel, was waarschijnlijk een arbeiderswoning en is verdwenen.

Lijst van Eigenaars

in 1832 Mr Jan Andries du Bois

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020