Maarn Mandersloot - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Zie voor details over ontstaan, eigenaars en pachters op de website Historische Huizen :Maarn Brummelsbergen Mandersloot. Mogelijk is Mandersloot een oude afsplitsing van Brummelsbergen dat al in 1367 genoemd wordt.

Mandersloot is te vinden op de oudst bekende kaart van Maarn, zie de Ontginningskaart van Maarn 1646. De hofstede lag op de noordelijke rand van een zandrug (de Haarwal) evenals Eickelenburgh en de Haar, onderdeel van een oude kampontginning die mogelijk al ronde de 11e eeuw is onststaan. Op de kaart is van boven naar beneden, links van de hofstede de Heijgraeff te zien die in de 13e eeuw onderlangs de zandrug werd gegraven.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / De Haar staat op perceel 21b de hofsteede genaamt MANDERSLOOT op naam van D'Heer van Maarsbergen. Mooi is te zien hoe de hofstede in een bocht van Heijgraeff ligt, op de grens met laaggelegen Maarnse Meent.

In het Maatboek van Maarn 1810 staan perceel 127-129 in de Haar op naam van Pieter van Ekeris. We nemen aan dat het door deze percelen omsloten erf met de hofstede Mandersloot ook in zijn bezit was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A534 een huis en erf op naam van Peter van Ekris, bouwman. Het gaat hier om hofstede Mandersloot die ligt in de oude kampontginning De Haar.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 5 enige informatie over de geschiedenis van deze boerderij. De boerderij werd in 1804 door Peter van Ekeris gekocht van de erven Teunis Lagerweij.

Zie in het Utrechts Archief inv. nr. 1005-2 het Archief van de Sint Servaasabdij van Cistercienzerinnen te Utrecht, nummers 2.2.13 - 90, 91 en 92 waarin akten van uitgifte van erfpacht en schuldbekentenis.

Hieronder een foto van de boerderij Mandersloot die voor 2000 werd afgebroken en vervangen door een landhuis.

Van Nel ter Kuile - van Beuningen ontving ik 20-10-2022 een foto van een mooie pentekening van Mandersloot gemaakt door Phil Bruyns in 1946.

Lijst van Eigenaren

in 1536 Agnietenconvent te Amersfoort
1601 - ca 1662 Evert Lubbertse Vlug
1662 - 1674 Godfridus Vluggius en Aleida Vlug
1674 - 1680 Aleida Vlugh
1680 - 1694 Henrick Both en Johannes Temminck
1694 - 1710 Henrick Both en Jacob Lambertsz (Mandersloot)
1710 - voor 1716 Claes Lambertsz en Jacob Lambertsen Mandersloot
voor 1716 - 1718 Jacob Lambertsen Mandersloot
voor 1719 - 1739 Jannetje Ravesloot, wed Jacob Lambertsen Mandersloot
voor 1740 - 1743 De erven Jacob Lambertsen Mandersloot
voor 1743 - 1752 Eger baron Tamminga heer van Maarsbergen
voor 1752 - 1753 Constance Clara Tamminga vrouwe van Maarsbergen
voor 1753 - 1764 Kinderen van Constance Clara Tamminga
1764 - 1779 Hendrik van Geijtenbeek
na 1777 - 1781 Hendrik van Kessel
? - 1804 Erven van Teunis Lagerweij
1804 - 1832 Peter van Ekris

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020