Maarsbergen De Meente (L) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Meente is een oude hofstede in de Maarsbergse Meent ten oosten van de Woudenbergseweg ongeveer ter hoogte van boerderij Anderstein.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Woudenbergseweg Meent en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C280 een huis en erf op naam van de weduwe Rijk Grootveld, bouwvrouw. Het gaat hierbij om De Meente, ook wel Maarsbergse Meente genoemd.

In het boekje Boerenbouw op Herengoed wordt de schaapskooi bij De Meent beschreven op pag 52.

Hieronder een foto uit 2007 van de boerderij. Bij de boerderij zijn ook restanten van een monumentale schaapskooi te vinden.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit object zie de website van MMN: Boerderij De Meente en Schaapskooi

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1732 Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa
1733 - 1734 Anna Maria de Marez
1734 - 1792 Jacob Hendrik graaf van Rechteren
1792 - 1798 Rudolph Christiaan graaf van Rechteren
1798 - 1808 Rijk van Grootveld
1808 - 1832 Gerrigje van Ginkel, wed Rijk van Grootveld
1832 - ? Hendrik van Grootveld
? - 1881 Jhr Hendrik Daniel Hooft van Woudenberg en Geerestein
1882 - ? Susanna Jacoba Johanna Wijnanda Hooft van Woudenberg en Geerestein

Lijst van Pachters

voor 1517 - 1559 Dirck Jansen Quint
1559 - 1597 Gijsbert Willemsen Knoppert
1598 - na 1633 Jan Gijsbertsz Knoppert
voor 1642 - ca 1687 Willem Jansen Knoppert
ca 1687 - 1705 Cors Teunissen van Ginkel
1706 - 1709 Jan Hendricksz Bosch
1709 - na 1726 Willemijntje van den Brandhof, wed Jan Bosch
in 1739 Kinderen van Willemijntje van den Brandhof
na 1739 - na 1784 Teunis Corsen van Ginkel
na 1784 - 1797 Rijk van Grootveld
1797 - 1798 Hendrik de Kruijf

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020