Meenthoeve - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Deze hoeve was de eerste op de Meent van Maarn en heette ooit Noordwegen, daarna Maarnse Meent en weer later Meenthoeve. De boerderij werd ca 1780 gesticht door Gerrit van de Lagemaat. Bij de stichting was Gerrit nog maar ca 16 jaar oud, zou hier een andere Lagemaat in het spel zijn, bijvoorbeeld zijn vader Gijsbert ... ?
Eigenaar Anthonie van Kolfschoten sloopt in 1914 de oude boerderij en laat deze vervangen door het huidige gebouw.
De boerderij is ca 1917 door Gerrit Willem van Vulpen overgenomen van een zekere Van Laar, In 2020 is de boerderij in gebruik als dierenpension, in 1980 opgericht door mw Anna van Vulpen - van Vlastuin.

Zie voor de gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen: Maarn Meensteeg Meenthoeve.

In het Maatboek van Maarn 1810 staan percelen 138-140 in de Meent op naam van Gerrit Legemaat. We nemen aan dat het door deze percelen omsloten erf met de hofstede ook in zijn bezit was.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A583 een huis en erf op naam van Gerrit van de Lagemaat Gzn, bouwman. Deze hofstede ligt aan de Meentsteeg in de Maarnse Meent, in 2020 boerderij de Meenthoeve waarin een dierenpension is gevestigd.

In 'De Marke Mandron/Manderen' pg 16-17 wordt de Meent beschreven met een foto van de Meenthoeve.

Het boek 'Maarn-Maarsbergen in de loop der eeuwen' geeft op pg 4 enige informatie over de geschiedenis van deze boerderij. De boerderij werd ca 1780 gesticht door Gerrit van de Lagemaat.

In haar email van 5-10-2022 geeft Anke de Jong, kleindochter van Hermanus van Vulpen informatie over de Meenthoeve die al vier generaties familiebezit is.
In '800 jaar Maarsbergen'van A. F. Bakker staat op pg 86 een verhaal over Gerrit Willem (Gert) van Vulpen die eerst de boerderij 'Hof ter Heide pacht en daarna de Meenthoeve koopt van ene Van Laar. Sindsdien bezitten/bewonen nakomelingen van Gert deze boerderij.
In haar email van 12-10-2022 geeft Anke nog aan dat de schuur naast de boerderij die nu de kennel huisvest ooit als woonruimte voor familie gediend heeft met een eigen huisnummer 12.

Hieronder een foto van de Meenthoeve in 10-2022:

Lijst van Eigenaars

1806 - 1835 Gerrit van de Lagemaat
1835 - 1889 Onbekend
1889 - 1918 Antonie van Kolfschoten
1918 - ca 1920 Jan Wulfert van Laar
ca 1920 - 1958 Gerrit Willem van Vulpen
1958 - 1991 Hermanus van Vulpen
1991 - 2010 Corrie Jansen - van Vulpen
2010 - ? Anke de Jong - Jansen

Lijst van Pachters


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020