Maarsbergen De Meijenhorst (P) - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

De Meijenhorst ligt aan de Griftdijk even ten noorden van de Haarweg en wordt voor het eerst genoemd in 1557. Er wordt in 2020 nog geboerd op de Meijenhorst, maar de boerderij is ook centrum van de naastgelegen camping.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving van pachters en eigenaren de website Historische Huizen: Maarsbergen Griftdijk Meijenhorst en het boek van Herman Postema 'De erfenis van ridder Fulco'.

Zie de Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel C428 een huis en erf op naam van B. F. N Bosch, oud burgemeester te Culemborg. Dit is een voorganger van de huidige boerderij Meijenhorst.

Hieronder een oude ansichtkaart van de boerderij.

Lijst van Eigenaren

voor 1444 - 1622 Abdij van Berne
1623 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip, wed Samuel de Marez
1715 - 1718 Johan de Marez
1718 - 1721 Elisabeth van Loon, wed Johan de Marez
1721 - 1773 Louis Trip de Marez
1773 - 1780 Erven van Louis Trip de Marez
in 1832 Frederik Carel Balthasar Frans Moritz von Rosenthal (?)
? - 1876 Mr Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch ridder van Rosenthal (?)
1877 - 1878 Gerrit Breeschoten
1878 - 1889 Maatje van de Waerdt wed Gerrit Breeschoten
1889 - 1892 Aart Breeschoten
1892 - 1924 Johannes Brouwer
1924 - 1927 Jan Willem Appeldoorn
1927 - 1946 Johanna Brouwer, wed Jan Willem Appeldoorn
1946 - 1948 Willem Appeldoorn cs
1948 - na 1984 Jan Appeldoorn

Lijst van Pachters

voor 1506 - 1525 Hendrick Cornelisz Stuerman
1525 - 1555 Reijer Melissen
1555 - 1564 Jorden Willemsz
1564 - 1576 Matthijs Jansen
1576 - 1602 Jan Cornelissen Haerman
1603 - na 1622 Mathijs Jans Haerman
na 1622 - ca 1642 Hendrick Huijbertsz
ca 1642 - ca 1655 Luman Woutersz
ca 1655 - 1668 Marrigje Wouters, wed Luman Woutersz
1668 - 1699 Meerten Meijnsz
1699 - 1724 Johannes Jansen van Overeem
1724 - 1762 Tijmen Arissen van Overeem
1762 - 1776 Evert Thijssen van Kolfschoten
1776 - 1797 Staat leeg
1797 - 1806 Wulphert van Kolfschoten
1806 - 1808 Grietje Jansdr van Ginkel, wed Wulphert van Kolfschoten
1808 - 1837 Aart Breeschoten
1837 - 1853 Grietje Jansdr van Ginkel, wed Aart Breeschoten
1853 - 1878 Gerrit Breeschoten

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020