Maarn De Plattenberg - Inleiding Naamlijst Huizenlijst


Inleiding

Het oude Maarnse Regthuys, later ook hofstede, café, herberg stond in Maarn op de hoek van de Maarnse Grindweg en de Amersfoortseweg. Dit was ooit het centrum van de Maarnse Eng op de kruising van de toen belangrijke wegen. Later verrees op dezelfde plek in 1861 buitenhuis de Plattenberg (soms ook Groot Plattenberg genoemd) waarvan nu in 2020 nog het stalgebouw aanwezig is. Het buitenhuis werd later getransformeerd tot Huize Mirjam en diende als woning voor de Witte Zusters. Het gebouw wordt nu (in 2020) benut als kantoorgebouw.

Zie voor de gedetailleerde beschrijving van eigenaren en pachters de website Historische Huizen: Maarn Amersfoortseweg Plattenberg.

Op de Tiendkaart 1751 van Maarn / Maarnse Eng / Tweede Blok staat op perceel 1, 2 en 3 d'Hofstede van de Herberge oft Geregts huijs op naam van D'Heer van Maarsbergen, in dat jaar baron Eger Tamminga. Dit was het oude bestuurlijke centrum van Maarn.

In het Maatboek van Maarn 1810 ligt links naast perceel 78 op de Eng een erf met bebouwing op de plaats van het Rechthuis. Omdat dit perceel op naam staat van Lukas Bols nemen we aan dat hij de eigenaar is.

In het Kadaster Maarn 1832 staat op perceel A120 een huis met erf op naam van J W Gulcher van Lambalgen, rentenier. Deze voormalige hofstede lag ten oosten van het Rechthuis aan de toenmalige Buurtsteegh (tegenwoordig het westelijke deel van de Ted Visserweg) die werd doorsneden door spoorlijn en later snelweg. Op het onderstaande fragment is te zien hoe vroeger de Amersfoortseweg vanuit het noorden ter hoogte van het Rechthuis overging in wat nu de Maarnse Grindweg heet. Deze weg kruiste met de voormalige Buurtsteegh, nu de doorsneden Ted Visserweg die overging in de Amersfoortseweg richting Doorn. Tegenwoordig loopt de Amersfoortseweg rechtdoor, de Maarnse Grindweg sluit er op aan en van de voormalige Buurtsteegh zijn bezuiden de snelweg nog steeds sporen terug te vinden in het landschap.

Op onderstaande afbeelding van P. J. Lutgers uit 1869 van het door baron van Lynden van Sandenburg gebouwde buitenhuis dat later door de Witte Zusters werd verbouwd en de naam Mirjam kreeg, het koetshuis links staat er nog. Daaronder een ansichtkaart van het latere Huize Mirjam.

Lijst van Eigenaars

ca 1134 - 1622 Abdij van Berne
1622 - 1656 Staten van Holland
1656 - 1691 Samuel de Marez
1691 - 1714 Margaretha Trip
1714 - 1719 Erfgenamen de Marez
1719 - 1752 Eger baron Tamminga
1752 - 1753 Constance Clara Tamminga
1753 - 1764 Kinderen en erfgenamen van Constance Clara Tamminga
1764 - na 1779 Hendrik Arnoldusz van Geijtenbeek
voor 1786 - 1787 Diderick Richard van Geijtenbeek
1787 - 1810 Lucas Bols
1810 - 1834 Johann Wilhelm Gülcher (van Lambalgen)
1834 - 1850 Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden van Sandenburg
1850 - 1862 Willem Hendrik baron van Lynden van Sandenburg
1862 - 1876 Constantijn Theodoor baron van Lynden van Sandenburg
1876 - 1886 Ulrich Gualtherus Hemmingson
1886 - 1898 Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven
1898 - 1907 Hendrik Hemmingson
1907 - 1919 Willem Ulrich Hemmingson
1919 - 1946 Jacobus Theodorus Boelen
1948 - 1963 Sint Monica Stichting der Witte Zusters (De zusters van Lafiegerie)
1963 - 1968 Stichting Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers voor Medische en Sociale hulp in Ontwikkelingslanden
1968 - 1987 Congregatie van zusters Augustinessen van Barmhartigheid

Lijst van Pachters

in 1470 Rutger NN
voor 1497 - na 1517 Gerrit Rutgersz
? - ca 1524 Evert Rutgersz
ca 1524 - na 1537 Rutger Brantse
in ? Rutger Jansen
voor 1571 - 1578 Adriaen Jansen
1578 - 1579 Niet verhuurd
1579 - 1585 Wouter Helmertsz
in 1586 Sander Arrisz
voor 1594 - 1601 Rijck Willemsz
1601 - na 1617 Pelgrom Teunisz
? - voor 1626 Anna, wed Pelgrom Teunisz
voor 1626 - 1637 Teunis Teunisz
1637 - 1654 Evert Jansen
1654 - ca 1662 Claes Goossensz van Wijck
ca 1662 - 1669 Willempje Jans van Leersum, wed Claes van Wijck
1669 - 1704 Hendrik Gerritsen van Overeem
1704 - 1708 Trijntje Freriks, wed Hendrik van Overeem
1708 - 1739 Hendrick Hendricksz Brus
1739 - 1748 Jannigje van Gent, wed Hendrick Brus
1748 - 1777 Peter Jacobse Kleuver
1777 - 1805 Jannigje van Doorn, wed Peter Kleuver
1805 - na 1808 Jan de Kleuver

© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020